"straw" translation into Dutch

EN

"straw" in Dutch

EN straw
volume_up
{noun}

straw
volume_up
stro {het}
The buildings are not necessarily deep, dirty dungeons covered with wet straw.
De lokalen zijn niet noodzakelijk onherbergzame krochten met vochtig stro op de grond.
For example, pigs and calves must be kept in groups and must be given plenty of straw.
Zo moeten varkens en kalveren in groepen met stro worden gehouden.
But it takes a lot of time, and it takes a lot of straw because they're really tight."
Daar heb je veel tijd en veel stro voor nodig, want die zijn heel dicht.
straw (also: drinking straw)
This is a little straw, and what you do is you just nip two corners here, and this becomes like a baby crocodile's mouth.
. ~~~ Dit is een rietje.
And this is the other one -- that you just take a straw, and you just put a stick inside and you make two half-cuts.
Dit is de andere: je neemt een rietje en stopt er een stokje in. ~~~ Je verdeelt het twee keer.
Dit is een rietje.
straw
volume_up
rietje {het} [dim.]
This is a little straw, and what you do is you just nip two corners here, and this becomes like a baby crocodile's mouth.
. ~~~ Dit is een rietje.
And this is the other one -- that you just take a straw, and you just put a stick inside and you make two half-cuts.
Dit is de andere: je neemt een rietje en stopt er een stokje in. ~~~ Je verdeelt het twee keer.
Dit is een rietje.
straw
Ze is actrice, de laatste strohalm.
The desperate economic situation in their own countries forces many women to clutch at any straw, which makes them easy prey for the traffickers.
Door de uitzichtloze economische situatie in hun eigen land klampen vrouwen zich vast aan iedere strohalm, en dit maakt ze een gemakkelijke prooi voor de mensenhandel.
Though their opponents are still grasping at straws, it is clear from experience in America and elsewhere that the environment benefits.
De tegenstanders blijven zich vastklampen aan de laatste strohalm, maar in Amerika en ook elders is gebleken dat het milieu met deze nieuwe technologie gebaat is.

Synonyms (English) for "straw":

straw

Context sentences for "straw" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI was told by Mr Straw this afternoon that two options were being considered.
De heer Straw vertelde mij vanmiddag dat er twee mogelijkheden in overweging worden genomen.
EnglishThe Commission would have abolished URBAN, but this time Parliament drew the longer straw.
De Commissie wilde van URBAN af, maar deze keer trok het Parlement aan het langste eind.
EnglishMr Straw mentioned the working time directive and the temporary workers directive.
De heer Straw noemde al de richtlijn inzake arbeidstijden en de richtlijn inzake uitzendkrachten.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, I would like to thank Mr Michel and Mr Straw.
-- Mijnheer de Voorzitter, geachte collega's, ik wil commissaris Michel en minister Straw bedanken.
EnglishFirstly, as Mr Straw said himself: ‘ Abolish export subsidies’.
Op de eerste plaats, wat Jack Straw zei: " Schaf de exportsubsidies af ".
EnglishWe also used straw bale infill for our library, which has zero embodied energy.
Wij hebben ook strobalen gebruikt voor de vulling van onze bibliotheek, die nul opgenomen energie bevat.
EnglishThese decisions will be regarded by many fishermen in the UK and Ireland as the last straw.
Veel vissers in het Verenigd Koninkrijk en Ierland zullen dit als de laatste druppel beschouwen.
EnglishThe environment must not draw the short straw when we support investment for enlargement.
Het milieu mag niet het slachtoffer van onze steun voor investeringen met het oog op de uitbreiding zijn.
EnglishWhat you have proposed, Mr Straw, is particularism, and does nothing to advance the cause of social Europe.
Mijnheer Straw, uw voorstellen zijn bekrompen en stimuleren een sociaal Europa geenszins.
EnglishMr Straw has just criticised Parliament’ s position with regard to the Working Time Directive.
Minister Straw uitte zojuist kritiek op het standpunt van het Parlement over de arbeidstijdenrichtlijn.
EnglishAnd I think that Mr Straw’ s speech was as Churchill once said ‘ a pudding without a theme’.
En de richtingloze toespraak van de heer Straw was, zoals Churchill ooit zei, ` a pudding without a theme '.
EnglishMr President, I should like to start by welcoming Mr Straw to the Presidency.
Mijnheer de Voorzitter, ik wil om te beginnen de heer Straw hartelijk welkom te heten als nieuwe voorzitter van de Raad.
EnglishI wanted to say, as Hilary Benn and Jack Straw have done, that now is the time to act.
Ik wilde zeggen, zoals Hilary Benn en Jack Straw voor mij hebben gedaan, dat de tijd nu daar is om tot actie over te gaan.
EnglishMr Straw, the present is a consequence of the past.
Beste minister Straw, het heden komt voort uit het verleden.
EnglishI should also like to put a clear question to you, Mr Straw.
Daarom een duidelijke vraag aan u, mijnheer Straw!
EnglishFor the Serbs, this has obviously been the last straw.
Voor de Serviërs was en is de maat blijkbaar vol.
EnglishOf the official working languages – English, French and German – it is always the last of these that draws the short straw.
Van de officiële werktalen Engels, Frans en Duits trekt de laatste altijd aan het kortste eind.
EnglishMr Straw and Mr Hain are profoundly wrong.
De heer Straw en de heer Hain slaan de plank volledig mis.
EnglishThis was the last straw for the writers, since it bases itself on the so-called 'Aksa-Intifidah '.
Hiermee was voor de Egyptische schrijversbond blijkbaar de maat vol, want die steunt juist de zogenoemde " Aksa-Intifadah ".
Englishit is the last straw that breaks the camel's back
dat is de druppel die de emmer doet overlopen