"to strengthen" translation into Dutch

EN

"to strengthen" in Dutch

EN to strengthen
volume_up
[strengthened|strengthened] {verb}

The European Union must strengthen the sanctions against Burma.
De Europese Unie moet de sancties tegen Birma verscherpen.
We want to strengthen the health parameters.
Wij willen de gezondheidsparameters verscherpen.
In the same way, the Member States must cooperate with the Commission to strengthen approval procedures.
De lidstaten moeten ook met de Commissie samenwerken om de erkenningsprocedures te verscherpen.

Context sentences for "to strengthen" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOn the contrary, we must strengthen these ties with the Arab and Muslim world.
Veeleer moeten wij de banden met de Arabische en islamitische wereld versterken.
EnglishThis and only this can encourage, strengthen and guarantee stability and peace.
Dat is het enige middel om stabiliteit en vrede te verzekeren en te versterken.
EnglishWe must strengthen our ties with Asia, with Latin America and with Australia.
Wij moeten tevens onze banden met Azië, Latijns-Amerika en Australië versterken.
Englishto strengthen the coordination and surveillance of their budgetary discipline;
ter versterking van de coördinatie en de bewaking van hun begrotingsdiscipline;
EnglishRussia must strengthen its institutions and operate according to the rule of law.
Rusland moet zijn instellingen versterken en als een rechtsstaat functioneren.
EnglishIf anything, the European defence identity should serve to strengthen NATO ".
Zij, die Europese defensie-identiteit, dient juist ter versterking van de NAVO. "
EnglishAll of us would like to strengthen the security of the supply of electricity.
We willen allemaal de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening waarborgen.
EnglishI am committed to continuing to strengthen control and enforcement activities.
Ik ben vastbesloten de controle- en handhavingsactiviteiten te blijven verbeteren.
EnglishTo this end, the Commission wished to strengthen heading 3 on internal policies.
Met het oog hierop wilde de Commissie rubriek 3 inzake het intern beleid versterken.
EnglishWe need to continue to strengthen the administrative capacity of these countries.
Versterking van de organisatorische capaciteit van deze landen blijft noodzakelijk.
EnglishWe must strengthen relations with third countries and with regional organisations.
We moeten onze betrekkingen met derde landen en regionale organisaties versterken.
EnglishThirdly, we need to strengthen the fisheries control regulation in general.
Op de derde plaats moet de controleverordening in het algemeen versterkt worden.
EnglishWe are proposing amendments which will strengthen the report in this respect.
Wij zullen dan ook amendementen indienen om het verslag op dat punt te verbeteren.
EnglishWe must strengthen the clinical research capacities in developing countries.
De capaciteit voor klinische tests in ontwikkelingslanden moet vergroot worden.
Englishstrengthen Europe's position as a centre of excellence for higher education;
de positie van Europa als centre of excellence voor hoger onderwijs versterken;
EnglishThese meetings will provide key opportunities to strengthen our relationships.
Deze ontmoetingen zijn een belangrijke gelegenheid om de banden aan te halen.
EnglishIn that respect, I believe we have also helped strengthen the Union from within.
Ik meen dus dat wij ook iets hebben gedaan om de Unie intern te versterken.
EnglishWe need to strengthen that coordination and not weaken it through isolation.
Deze coördinatie moet worden versterkt en niet door isolement worden verzwakt.
EnglishThis will serve to strengthen the presence of European economic actors in China.
Op deze wijze wordt de aanwezigheid van het Europese bedrijfsleven in China versterkt.
EnglishHowever, we need to strengthen their capacity to face just these new challenges.
Wij moeten hen veeleer helpen bij het aanpakken van de nieuwe uitdagingen.