EN

stretch {adjective}

volume_up
stretch (also: elastic)
Some of the minds in this audience are super elastic, others are a little slower, others have a few stretch marks, but nonetheless this is a quite exceptional audience from that viewpoint.
Sommige geesten in dit publiek zijn super-elastisch, andere iets trager, weer andere vertonen wat reksporen, maar niettemin is dit een zeer uitzonderlijk publiek in dat opzicht.
NL

stretch {de}

volume_up
stretch (also: rek, rekbaarheid)

Context sentences for "stretch" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishAs Romano Prodi rightly said, these countries stretch from Russia to Morocco.
Zoals Romano Prodi correct heeft opgemerkt, zijn dat de landen van Rusland tot Marokko.
EnglishThe European manna is being used solely to stretch out an untenable regime.
Het Europees manna wordt enkel gebruikt om een onhoudbare regime te rekken.
EnglishSo this is the sound of the O-H stretch, translated into the audible range.
Dit is het geluid van de O-H-verbinding, omgezet naar een hoorbaar bereik.
EnglishBut, Mr Schüssel, you cannot stretch it out like strudel pastry until it is ready.
Mijnheer Schüssel, de uitbreiding mag echter niet zoals strudeldeeg op zich laten wachten.
EnglishIt's hardly a stretch to imagine putting the same thing on a phone carried by a person.
Het zal nauwelijks moeilijker zijn om hetzelfde op een mobiele telefoon te bevestigen.
EnglishIt is only four kilometres away across the narrowest stretch of Öresund.
Het ligt maar vier kilometer verderop: aan de overkant van het kortste stuk over de Sont.
EnglishI'm looking at single-surface structures and how they flow -- how they stretch and flow.
Ik kijk naar structuren met één oppervlak en hoe die vloeien -- hoe die rekken en vloeien.
EnglishBy no stretch of the imagination is it one of the cornerstones of the resolution.
Het betreft absoluut geen wezenlijk onderdeel van het besluit.
EnglishIt is inconceivable to us that this cooperation should stretch to include corrupt dictators.
Voor ons is het ondenkbaar dat deze samenwerking zich uitbreidt tot corrupte dictators.
EnglishIn fact, this flagelliform fiber can actually stretch over twice its original length.
Deze flagelliforme vezel kan in feite tot tweemaal zijn oorspronkelijke lengte worden uitgerekt.
EnglishSo the idea of working for 18 hours at a stretch is not, in itself, anything out of the ordinary.
Dat wij gedurende achttien uur hebben gewerkt is op zichzelf dus niet uitzonderlijk.
EnglishIf I grab the canvas, I can kind of do the same thing -- stretch it out.
Als ik het canvas beetneem, kan ik hetzelfde doen -- het oprekken.
EnglishThey will be given a roadmap for the last stretch of the way.
Zij moeten voor het laatste stuk van het traject nog een draaiboek krijgen.
EnglishSome days, I'm as shallow as a baking pan, but I still stretch miles in all directions.
Soms ben ik net zo oppervlakkig als iets, maar mijn oppervlakte strekt zich uit van hier tot Tokio.
EnglishIt is to this other Iran, then, that we should try to stretch out a hand.
Daarom moeten wij proberen dit andere Iran de hand te reiken.
EnglishSpeaking time does not stretch to two years, Mr Cohn-Bendit.
De spreektijd strekt zich niet uit tot een periode van twee jaar, mijnheer Cohn-Bendit.
EnglishWith innovations like the Great Western, we can stretch that balance to the absolute limit.
Met innovaties zoals de Great Western kunnen we dat evenwicht tot aan de uiterste limiet oprekken.
EnglishThe cages are so small they cannot even stretch their wings.
Die kooien zijn zo klein dat ze niet eens hun vleugels kunnen strekken.
EnglishInstead, the hours that people work at a stretch should be reduced and regular rest periods introduced.
Alleen een verkorting van de individuele rijtijden en geregelde rusttijden kunnen dit.
EnglishWith regard to the euro, we all agree that we are on the final stretch.
Wat de euro betreft, we zijn het er allemaal over eens dat we het laatste rechte stuk zijn ingegaan.