"strip" translation into Dutch

EN

"strip" in Dutch

NL

"strip" in English

EN

strip {noun}

volume_up
The sensor is just a little strip of metal in that headband there.
De sensor is gewoon een kleine metalen strip in de hoofdband.
It is an information brochure and a comic strip.
Het gaat om een voorlichtingsbrochure en het is een strip.
And that's what I hope my comic strip does in a small way.
Dat hoop ik dat mijn strip op kleine schaal doet.
Geographically, Moldova is a narrow strip of land between Ukraine and Romania.
Naar zijn geografische ligging vormt Moldavië een smalle strook tussen Oekraïne en Roemenie.
The Irish Sea – the narrow strip of water that separates us from Sellafield – has, because of Sellafield, become the most radioactive body of water in the world.
De Ierse Zee - - de smalle strook water die ons van Sellafield scheidt - - is vanwege Sellafield de meest radioactieve watermassa ter wereld geworden.
strip (also: bar, binding, stripe, tape)
strip (also: stripe)
NL

strip {de}

volume_up
strip (also: band, windsel, reep, boord)
Het gaat om een voorlichtingsbrochure en het is een strip.
It is an information brochure and a comic strip.
Dat was de dag dat mijn strip over een haai ontstond.
And I flew over a lagoon with a shark in it, and that was the day that my comic strip about a shark was born.
Dit is nu de volledige strip die we zonet gelezen hebben.
That's that entire comic you just saw is up on the screen right now.
strip (also: band, reep, strook, streep)
De sensor is gewoon een kleine metalen strip in de hoofdband.
The sensor is just a little strip of metal in that headband there.
Het gaat om een voorlichtingsbrochure en het is een strip.
It is an information brochure and a comic strip.
Dat hoop ik dat mijn strip op kleine schaal doet.
And that's what I hope my comic strip does in a small way.
strip (also: band, reep, strook)

Context sentences for "strip" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt's been so successful, they've now taken over the strip across the street.
Het was zo'n succes dat ze nu de winkels aan de overkant van de straat hebben overgenomen.
EnglishThis one is a little L-shaped strip shopping center in Phoenix, Arizona.
Dit is een klein L-vormig winkelcentrum in Phoenix, Arizona.
EnglishSo the black and white photo shows the simple 60's strip shopping center.
De zwart-wit foto toont het winkelcentrum uit de jaren 60.
EnglishNow, the obvious thing is to think about what we could remove from our diet, what to strip out, take away.
Het ligt voor de hand om uit te zoeken wat we kunnen weglaten uit ons dieet.
EnglishIt does not strip consumers of their pre-existing rights.
Het vormt geen aantasting van de reeds bestaande consumentenrechten.
EnglishShe is subject to strip-searching twice a day and sometimes, in certain circumstances, as often as six times a day.
Twee keer, soms zelfs zes keer per dag wordt zij aan een visitatie onderworpen.
EnglishAnd they've made this, what was just a store along a commercial strip, into a community gathering space.
En ze hebben wat gewoon een winkel was langs een winkelstraat veranderd in een gemeenschapshuis.
EnglishShe is strip-searched on every possible occasion.
Zij wordt bij iedere gelegenheid tot op het blote lichaam gefouilleerd.
EnglishAnd where we have this gypsum strip they can harvest this water.
Waar we deze gipslaag hebben, kunnen ze water oogsten.
EnglishThey strip them naked. ~~~ They sexually taunt them.
Ze laten ze strippen tot ze naakt zijn en bespotten hen seksueel.
EnglishIt would be wrong to strip away the rules of the game which have brought us so much success to date.
Niemand heeft het recht om de spelregels die ons met goed gevolg tot hier hebben gebracht te overtreden.
EnglishNever mind the fact that the address led to a strip mall somewhere in Northern L.A. with no employees.
Maakt niet uit dat het adres leidde naar een winkelcentrum ten noorden van L.A. ~~~ zonder medewerkers.
EnglishThe Commission should have the guts to strip away this pretence and withdraw this directive.
De Commissie zou het lef moeten hebben om een eind te maken aan deze huichelarij en deze richtlijn moeten intrekken.
EnglishIf you strip the draft text of the pretexts put forward by the Commission, the reality of this project becomes all too evident.
Daar komt dit project feitelijk op neer, ondanks alle mooie woorden van de Commissie.
EnglishNear Kosicec there is a forty-kilometre long border strip consisting of green fields.
In de buurt van Kosice is er een veertig kilometer lange grensstrook waarvan werd gezegd dat die maar moeilijk te controleren is.
EnglishThis is a recent comic strip from the Los Angeles Times.
Dit is een cartoon uit de Los Angeles Times... ...
EnglishProposals not only to lock these criminals up but also to strip them of their profits receive my support.
Voorstellen om deze misdadigers niet alleen op te sluiten maar ook hun winsten te onteigenen hebben mijn steun.
EnglishThe biggest tragedy is that most of the population lived on the very coastal strip that was completely devastated.
En het meest tragische is dat het grootste deel van de bevolking nu juist woont in die volledig weggevaagde kuststrook.
EnglishThe real mistake and the real errors lie with those who sought to strip the Member States of their sovereign powers.
De echte fout en de echte schuld ligt bij diegenen die de lidstaten hebben willen beroven van hun soevereine rechten.
EnglishIn Europe, this will be a different story anyhow, as our internal market does not, unfortunately, apply to our coastal strip.
In Europa zal dit sowieso een ander verhaal zijn, want onze interne markt geldt helaas niet voor onze kuststrook.