"stroke" translation into Dutch

EN

"stroke" in Dutch

NL

EN stroke
volume_up
{noun}

1. general

stroke (also: line, streak)
stroke (also: streak, swoop)
stroke (also: line, streak, strip, stripe)
een streep trekken
stroke (also: artifice, prank, region, streak)
At a stroke, in other words, the ECB is cutting a slice out of its growth predictions equivalent to about 0.9 % of GDP in 2003, and 0.8 % in 2004.
Dat betekent dat de ECB haar groeivoorspellingen met één streek van de pen fors omlaag haalt: met 0,9 procent voor 2003, en met 0,8 procent voor 2004.
stroke (also: streak)
Zet je schrap, zet je schrap.
stroke (also: caress, chuck)
volume_up
aai {de}
stroke
stroke (also: slash, solidus, virgule)
stroke (also: caress, chuck)
stroke (also: caress)

2. medicine

And this was the portion of my brain that I lost on the morning of my stroke.
En dit was het deel van mijn hersenen dat ik kwijtraakte op de ochtend van mijn beroerte.
., neural stem cells to treat stroke are being investigated in a phase one trial.
In het VK worden neurale stamcellen voor de behandeling van een beroerte onderzocht in een eerste testfase.
I had known that she had had a stroke, and that was some 10 years before.
Ik wist dat ze een beroerte gehad had, en dat was zo'n 10 jaar geleden.

Context sentences for "stroke" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOn the morning of the stroke, I woke up to a pounding pain behind my left eye.
Ik werd die ochtend wakker met een kloppende pijn achter mijn linkeroog.
EnglishBy chance, by a strange stroke of luck, we have the competent Commissioner here today.
Toevallig, door een speling van het lot, is de bevoegde commissaris vandaag aanwezig.
EnglishIf this situation continues, there is a risk of an extremely serious and extensive stroke.
Als deze situatie voortduurt, bestaat het risico op een ernstige en zware hartaanval.
EnglishOn the other hand, over-regulation closes down commercial life at a stroke.
Aan de andere kant helpt overregulering het bedrijfsleven om zeep.
EnglishFor those particular uses, two-stroke technology is the only viable option.
Voor dergelijk gebruik is de tweetakttechnologie de enige optie.
EnglishWe must no longer accept this as a stroke of fate but must do something about it.
Dat mogen wij niet langer als een onafwendbaar noodlot accepteren, maar daar moeten wij iets tegen doen.
EnglishSecond, it aims to achieve, at a stroke, harmonisation of MRLs across the Community.
In de tweede plaats is het bedoeld om in één klap de MRL's binnen de gehele Gemeenschap te harmoniseren.
EnglishAnd now I'm not swimming with a nice long stroke, I'm sort of crabbing it this way.
Nu zwem ik niet met een mooie lange slag.
EnglishMy mom's an artist, and as a child I'd often see her bring things to life with the stroke of a brush.
De rijkdom die we vergaren door te zien, voelen en te weten wie we zijn. ~~~ Mijn moeder is een kunstenares.
EnglishIn fact, Honda can produce overhead valve four-stroke engines that easily meet these requirements.
Honda kan in feite nu al viertaktmotoren met kopkleppen produceren die heel eenvoudig aan deze eisen kunnen voldoen.
EnglishWe also oppose amendments that exclude the use of two-stroke engines for generators and snow-blowers.
Wij zijn ook tegen amendementen die het gebruik van tweetaktmotoren voor generatoren en sneeuwploegen uitsluiten.
EnglishI went to a dot-com auction at a Holiday Inn in Palo Alto and I bought 11 G4s with a stroke of a paddle.
Ik ging naar een dot-com-veiling bij een Holiday Inn in Palo Alto en ik kocht in een handomdraai elf G4 computers.
EnglishWe have the kind of the flash of insight, the stroke of insight, we have epiphanies, we have "eureka!"
We hebben zo af en toe een "flits van inzicht", het "plotsklapse inzicht", we hebben "openbaringen", we hebben "eureka!"
EnglishI hadn't swum for 31 years, not a stroke.
Ik had 31 jaar lang niet meer gezwommen, nog geen slag.
EnglishThis has often not been easy, nor did it take place by simply altering the form of state government at a stroke.
Vaak ging dat niet eenvoudig, ook al omdat men niet zomaar van de ene dag op de andere een staatsvorm verandert.
EnglishYou have sacrificed sure footing for a killing stroke.
Let op je voeten voor een dodelijke slag.
EnglishThis was not a devastating stroke, but it did affect his speaking and so forth.
En ik dacht dat het de gok waard was, en hij dacht dat het de gok waard was, en zo klommen we op het podium, en praatten een uur over zijn leven.
EnglishThe single currency will, at a stroke, let Europe benefit from the same advantages as the US, with one market and one currency.
De eenheidsmunt zal Europa in één klap dezelfde voordelen geven als de VS, met één markt en één munt.
EnglishMoreover, thanks to the euro, Europe will at a stroke make its mark on the financial and monetary world map.
Vervolgens zal men, dankzij de euro, in de wereld op financieel en monetair gebied ineens niet meer om Europa heen kunnen.
EnglishThey were approved by all the Member States and cannot by changed by a stroke of the pen from the Commission.
Ze werden door alle lid-staten eenstemmig goedgekeurd en kunnen niet met één pennestreek van de Commissie worden gewijzigd.