EN

strongly {adverb}

volume_up
I strongly urge that we improve the dialogue on the objectives of technologies.
Ik pleit er sterk voor dat de dialoog over de finaliteit van de techniek wordt verbeterd.
The European Union is strongly opposed to the use of the death penalty.
De Europese Unie is sterk tegen toepassing van de doodstraf.
In particular I know this is a very strongly held view in parts of Ireland.
Ik weet dat dit met name heel sterk geldt in bepaalde delen van Ierland.
strongly (also: quite, a lot)
I cannot emphasise strongly enough that this is unacceptable behaviour and that the relevant Commissioner is well aware of our views.
Ik kan niet krachtig genoeg benadrukken dat deze handelwijze onaanvaardbaar is en dat de betrokken commissaris zich terdege van onze standpunten bewust is.

Context sentences for "strongly" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishI would strongly recommend the House to vote against those amendments tomorrow.
Ik raad het Parlement met klem aan om morgen tegen deze amendementen te stemmen.
EnglishI think we need to word what we currently have on paper a little more strongly.
Ik vind dat het iets scherper moet zijn dan wat wij nu op papier hebben staan.
EnglishI strongly support the Commission's third multiannual programme for 1997-2000.
Ik sta volledig achter het derde meerjarenprogramma 1997-2000 van de Commissie.
EnglishWe Liberals would like to protest strongly against this trial on several grounds.
Wij liberalen zijn om verschillende redenen fel gekant tegen deze rechtszaak.
EnglishThe European Union has made a declaration strongly condemning those measures.
De Europese Unie heeft deze maatregelen in een verklaring krachtig veroordeeld.
EnglishThe people of both countries strongly supported their governments in this work.
De mensen van beide landen hebben hun regering krachtig gesteund in dit werk.
EnglishMr President, I strongly support the proposal made by our colleague Mr Stubb.
-- Mijnheer de Voorzitter, ik sta volledig achter het voorstel van collega Stubb.
EnglishParliament has spoken out in favour of this strongly on a number of occasions.
Het Parlement heeft zich daarvoor enkele malen nadrukkelijk daarvoor uitgesproken.
EnglishWe support the right of the Chechen people to self-determination even more strongly.
Nog sterker steunen wij het recht van het Tsjetsjeense volk op zelfbeschikking.
EnglishThe stable presidency of the Council is strongly contested by the Commission.
Uit alle macht houdt de Commissie het vaste voorzitterschap van de Raad tegen.
EnglishThe current practice of a few Member States in this respect is strongly questionable.
Mijn land is er nog niet in geslaagd om accuverwerkende bedrijven op te richten.
EnglishI have always been strongly committed to the development of the European Union.
Ik heb aan die ontwikkeling van de Europese Unie steeds veel belang gehecht.
EnglishI have voted in favour of this report because it strongly emphasises this requirement.
Ik heb voor dit verslag gestemd omdat deze eis hierin met nadruk wordt verwoord.
EnglishPeople better qualified than I on this subject have spoken strongly on the matter.
Mensen met meer gezag dan ikzelf hebben zich hierover krachtig uitgesproken.
EnglishI have strongly defended the European search and arrest warrant in this House.
Ik heb het Europees opsporings- en aanhoudingsbevel hier krachtig verdedigd.
EnglishThat is a message that must be conveyed to the Council loudly and strongly.
Dat is de boodschap die luid en duidelijk aan de Raad moet worden overgebracht.
EnglishThat is why I am very strongly supportive of the policies the European Union pursues.
Daarom sta ik volledig achter de beleidsmaatregelen die de Europese Unie volgt.
EnglishFor this reason we strongly support recommendations 15 and 17 of this proposal.
Vandaar deze herhaling van onze steun voor de aanbevelingen 15 en 17 van dit ontwerp.
EnglishTo conclude, let me once again protest strongly in this House about sex tourism.
Tot slot wil ik bij deze gelegenheid het sekstoerisme nogmaals ten strengste afwijzen.
EnglishIf I am raising my voice here, it is because we feel very strongly about this.
Ik praat er misschien ook met stemverheffing over, omdat het ons ook ter harte gaat.

Synonyms (English) for "strongly":

strongly
English
strong
strong interaction