"study group" translation into Dutch

EN

"study group" in Dutch

EN

study group {noun}

volume_up
study group (also: seminar, taskforce)

Context sentences for "study group" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishYou don't need a task force or a study group to buy flowers for your kids.
Je hebt geen task force of studiegroep nodig om bloemen te kopen voor je kinderen.
EnglishThe European Commission and several EU Member States are participating actively in the work of the study group.
De Europese Commissie en diverse EU-lidstaten leveren een actieve bijdrage aan het werk van de studiegroep.
EnglishIn all honesty, the request for a study made by the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe is equally beyond me.
Een studie vragen, zoals de Liberalen willen, vind ik eerlijk gezegd ook onbegrijpelijk.
EnglishMr President, I should like to join Mr Barnier's study group with the 700 trainees so that he has some people to discuss matters with.
Mijnheer de Voorzitter, ik zou graag deel uitmaken van de studiegroep van de heer Barnier met de 700 stagiairs, zodat hij iemand heeft om mee te praten.
EnglishAs the quantity of phthalates that might possibly get into a child's system from toys is so small, the study group is not recommending that phthalates be banned.
Aangezien de hoeveelheden ftalaten die via het speelgoed in de organen van het kind terecht zouden kunnen komen zo gering zijn, beveelt de onderzoekscommissie geen verbod op ftalaten aan.
EnglishMr President, I want to say firstly to the President of the Commission that my group will study the detail of what he has proposed to us here this evening.
Mijnheer de Voorzitter, ik wil allereerst tegen de voorzitter van de Commissie zeggen dat mijn fractie de details zal gaan bestuderen van het voorstel dat hij vanavond aan ons heeft voorgelegd.
EnglishIn the light of the study by the group on stimulating competitiveness in Europe the Commission is urging a speedy adoption of the statutes, preferably in 1997.
Met het oog op dit onderzoek van de werkgroep ter verbetering van het Europese concurrentievermogen dringt de Commissie erop aan om dit statuut zo snel mogelijk goed te keuren, liefst nog in 1997.
EnglishOne obvious weakness, Mr Council President, is that only now do we have the study group on high-tech criminality and the use of technology in organized crime.
Een duidelijk zwak punt, mijnheer de voorzitter van de Raad, is dat er nu pas een studiegroep is over de hightech-criminaliteit en het gebruik van moderne technologie bij de georganiseerde misdaad.

Similar translations for "study group" in Dutch

study noun
group noun
ethnic group noun
to form a group verb