EN

styling {noun}

volume_up
styling (also: design)

Context sentences for "styling" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishJ Smooth: When I'm in the zone -- I'm dancing and free styling it -- I actually visually kind of picture lines, and moving them.
J Smooth: Als ik in de zone ben, als ik dans en freestyle, dan stel ik me een beeld voor van lijnen waarop ik beweeg.
EnglishI feel that it is of the essence to eliminate from this debate any demagogic and stormy rhetoric styling itself as the 'champion of workers ' rights '.
In dit debat is geen plaats voor demagogische en misplaatste uitspraken van personen die zich opwerpen als ' belangenbehartigers van de werknemers?.
EnglishAnd what we see, we do see language areas lighting up, but then -- eyes closed -- when you are free-styling versus memorizing, you've got major visual areas lighting up.
We zien de taalgebieden oplichten, maar als je - met gesloten ogen - free-styling versus onthouden doet, zie je grote visuele gebieden oplichten.