EN

subordinate {noun}

volume_up
The EU cannot simply play the role of a subordinate paymaster.
De EU mag in geen geval de rol van ondergeschikte betaalmeester aannemen.
The European Parliament has hitherto played a subordinate role in this procedure.
Het Europees Parlement speelt in deze procedure tot nu toe slechts een ondergeschikte rol.
Maar in deze samenwerking moeten wij geen ondergeschikte rol spelen.
subordinate

Context sentences for "subordinate" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe European Parliament has hitherto played a subordinate role in this procedure.
Het Europees Parlement speelt in deze procedure tot nu toe slechts een ondergeschikte rol.
EnglishThey can't subordinate those interests to the greater global public good.
Ze kunnen deze belangen niet ondergeschikt maken aan het grotere, mondiale gemeengoed.
EnglishSocial policy is now at risk of being made completely subordinate to economic policy.
Sociaal beleid dreigt nu volstrekt ondergeschikt te worden gemaakt aan economisch beleid.
EnglishWhatever else is created, there must therefore be a body of some kind, a subordinate authority.
Daarom moet dit - zoals altijd - een dienst, een ondergeschikte instantie zijn.
EnglishYou subordinate the constitution of the European Union to relations with the United States.
U maakt de Europese Grondwet ondergeschikt aan de betrekkingen met de Verenigde Staten.
EnglishLet us stop behaving like a subordinate of the United States.
Laten we eens ophouden ons als het hulpje van de Verenigde Staten te gedragen.
EnglishHuman rights are not subordinate to terrorism or active commerce.
Mensenrechten zijn niet ondergeschikt aan terrorisme of levendige handel.
EnglishIt is reminiscent of a Tsar’ s visit to a subordinate province.
Dit doet denken aan een bezoek van de tsaar in een onderworpen provincie.
EnglishMy loyal subordinate is standing by with a DVD... which shows Sauvage's hideous plans for this country.
Mijn partner staat klaar met een DVD met daarop alle boze plannen van Sauvage.
EnglishThe EU cannot simply play the role of a subordinate paymaster.
De EU mag in geen geval de rol van ondergeschikte betaalmeester aannemen.
EnglishI believe that Ecofin must be subordinate to the European Council and not vice versa?
Ik geloof dat de Ecofin-Raad zich ondergeschikt dient te maken aan de Europese Raad en niet omgekeerd?
EnglishDevelopment policy is not subordinate to other policies.
Het ontwikkelingsbeleid is niet ondergeschikt aan andere beleidsterreinen.
EnglishThis is quite revealing of Europe's subordinate position in trans-Atlantic dialogue.
Dit is toch wel tekenend voor de ondergeschikte positie die Europa in de transatlantische dialoog inneemt.
EnglishThe Council's subordinate bodies are currently looking at a proposal from the Commission on this matter.
De Raadsinstanties behandelen momenteel een Commissievoorstel hierover.
EnglishBy abolishing the Development Council, fighting poverty has become subordinate to foreign policy.
Afschaffing van de Ontwikkelingsraad maakt armoedebestrijding ondergeschikt aan buitenlandse politiek.
EnglishIn my opinion, the degree of safety must not be subordinate to our great predilection for diversity.
Ik denk dat de mate van veiligheid niet afhankelijk mag zijn van onze grote voorliefde voor diversiteit.
EnglishIn particular, subordinate authorities in the Member States are unfamiliar for the most part with the relevant provisions.
Vooral de lagere overheden in de lidstaten kennen de betreffende regels meestal niet.
EnglishAlthough health policy plays a subordinate role, positive intervention is called for on our part.
Ondanks het feit dat gezondheidsbeleid onder de subsidiariteit valt, is positieve inmenging onzerzijds geboden.
EnglishSafety issues play only a subordinate role.
De veiligheidsproblematiek speelt daarbij slechts een marginale rol.
EnglishBut that cooperation cannot be subordinate.
Maar in deze samenwerking moeten wij geen ondergeschikte rol spelen.

Synonyms (English) for "subordinate":

subordinate
subordination