EN

subscription {noun}

volume_up
subscription
I thought it would be interesting to find out how many Catalan-speaking citizens have requested a subscription for this magazine in its Catalan version.
Het leek mij interessant te bekijken hoeveel Catalaanstalige burgers een abonnement hebben aangevraagd op de Catalaanse versie van het tijdschrift.
How can people on low incomes afford to follow their teams, if they have to buy more than one subscription?
Hoe kunnen mensen met lage inkomens het zich veroorloven om hun club te volgen als ze meerdere abonnementen moeten nemen?
Does this mean that citizens without the necessary subscription should be denied access to the Olympic Games, world cups and international events?
Als iemand niet het noodzakelijke abonnement heeft, heeft hij dan geen recht op toegang tot de Olympische Spelen, wereldkampioenschappen en internationale wedstrijden?
subscription (also: article, contribution, dues)
Mr President, we are all taxpayers, and we all pay subscriptions to the EU.
Mijnheer de Voorzitter, wij zijn allen belastingbetalers, en wij betalen allen onze bijdrage aan de EU.
subscription (also: enrollment, tender)
The subscription of capital shall be according to the key established in accordance with Article 29.3.
De inschrijving op het kapitaal geschiedt volgens de overeenkomstig artikel 29 vastgestelde verdeelsleutel.3.
subscription (also: caption, title)
subscription (also: dues)
It makes about 80 million bucks a month in subscriptions.
Ze verdienen 80 miljoen per maand aan contributie.
The IMF is asking its member countries to increase their subscriptions and for a special NAB system.
Het IMF vraagt de lidstaten een verhoging van de contributies alsmede een bepaald NAB-stelsel.

Context sentences for "subscription" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishI quite understand that the Germans would like more out of the EU for their membership subscription.
Ik begrijp goed dat de Duitsers van de EU meer contributiegeld terug willen krijgen.
EnglishThe subscription of capital shall be according to the key established in accordance with Article 29.3.
De inschrijving op het kapitaal geschiedt volgens de overeenkomstig artikel 29 vastgestelde verdeelsleutel.3.
EnglishThe concept of two separate subscription channels is therefore not a novel one for football fans in the UK.
Het concept van twee verschillende abonneezender is dus niet nieuw voor voetbalsupporters in het Verenigd Koninkrijk.
EnglishHow can people on low incomes afford to follow their teams, if they have to buy more than one subscription?
Hoe kunnen mensen met lage inkomens het zich veroorloven om hun club te volgen als ze meerdere abonnementen moeten nemen?
Englishto withdraw one's subscription
EnglishAccording to information obtained from an office of the European Parliament last week, 31 000 have taken out a subscription to the Catalan version.
Uit navraag bij een dienst van het Parlement afgelopen week bleek dat 31.000 mensen zich op de Catalaanse versie hebben geabonneerd.
EnglishOur work should reflect that unique subscription between the EU and 78 ACP countries to those values which are enshrined in the agreement.
Ons werk zou een weerspiegeling moeten zijn van het unieke feit dat de EU en 78 ACS-landen gezamenlijk de in de overeenkomst vervatte waarden onderschrijven.
EnglishI thought it would be interesting to find out how many Catalan-speaking citizens have requested a subscription for this magazine in its Catalan version.
Het leek mij interessant te bekijken hoeveel Catalaanstalige burgers een abonnement hebben aangevraagd op de Catalaanse versie van het tijdschrift.
EnglishDoes this mean that citizens without the necessary subscription should be denied access to the Olympic Games, world cups and international events?
Als iemand niet het noodzakelijke abonnement heeft, heeft hij dan geen recht op toegang tot de Olympische Spelen, wereldkampioenschappen en internationale wedstrijden?
EnglishIt applies to broadcasting in general, including subscription and thematic broadcasters, and also to digital and analogue broadcasting.
Zij is van toepassing op radio-omroepen in het algemeen, met inbegrip van radio-uitzending via zenders met abonnement of via thematische zenders, en ook op digitale en analoge zenders.
EnglishE-commerce refers to the provision of services delivered by Internet and radio and TV services provided by subscription or 'pay per view '.
De elektronische handel betreft diensten die van internet kunnen worden gedownload, en radio- en televisiediensten die op basis van een abonnement of " pay-per-view " worden geleverd.
EnglishCloser relations should carry the price of full subscription to modern European values, and at the very least we must continue to be critical and frank.
Op nauwere banden dient de prijs te staan dat onze moderne Europese waarden volledig worden onderschreven en we moeten op dit punt op zijn minst kritisch en eerlijk blijven.