EN

to subside [subsided|subsided] {verb}

volume_up
1. general
When the emotion has subsided, we will see, I am sure, that the Luxembourg European Council is a crucial step in our relations with this important partner.
Wanneer de gemoederen bedaard zijn, zal men beslist inzien dat de Europese Raad van Luxemburg in onze betrekkingen met die belangrijke partner een cruciale stap is geweest.
to subside (also: to abate)
to subside (also: to abate, to weaken)
to subside (also: to abate)
2. geology

Context sentences for "to subside" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishAdmittedly, the media are saying that the water levels were yesterday beginning to subside.
In de media wordt weliswaar gezegd dat het water sinds gisteren zakt, maar dat is niet overal het geval.
EnglishThe situation is particularly worrying, because as well as the natural disaster, experts are predicting that water levels will take a very long time to subside and it could take several months.
Deze natuurramp is des te zorgelijker daar de deskundigen verwachten dat het water maar heel langzaam zal zakken en de situatie nog maanden kan voortduren.
EnglishUnless armed resistance starts to subside, the Russians will have to ask themselves whether it is worth paying such a high price for military control of war-ravaged Chechnya.
Als het gewapende verzet niet afneemt, moeten de Russen zich afvragen of het de moeite waard is zo'n hoge prijs te betalen voor de militaire overheersing van het door oorlogen verwoeste Tsjetsjenië.

Synonyms (English) for "subsidence":

subsidence
subsidized
English