EN

to subtract {verb}

volume_up
1. mathematics
to subtract
And based on this illustration, we really convinced ourselves in the field that the brain's making precise predictions and subtracting them off from the sensations.
Op basis van deze illustratie geraakten we in het veld echt overtuigd dat de hersenen nauwkeurige voorspellingen maken en ze aftrekken van de sensaties.

Context sentences for "to subtract" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThey predict the sensory consequences and subtract it off.
We maakten een hypothese op basis van de kietelstudie: wanneer het ene kind het andere slaat, commanderen zijzelf de beweging.
EnglishOpportunity costs subtract from the satisfaction we get out of what we choose, even when what we choose is terrific.
Substitutiekosten gaan ten koste van de voldoening die we van onze keuze hebben, zelfs als we een geweldige keuze maken.
English. – We are not able or willing to add or subtract anything from the internationally-established Cairo consensus.
Wij zijn niet in staat of bereid om iets toe te voegen of af te doen aan de op internationaal niveau tot stand gekomen consensus van Cairo.
EnglishMrs Thorning-Schmidt, of course I am not going to subtract the time you have spent on this request from your speaking time.
Mevrouw Thorning-Schmidt, uiteraard zal ik de tijd die u gebruikt hebt om dit verzoek te formuleren niet als spreektijd aanrekenen.
EnglishAnd even when a form of words does not subtract from any of that, it always remains inferior to something that adds to it.
En zelfs als de manier waarop het verwoord wordt daar niets aan af doet, is het toch altijd minder goed dan iets dat er wat aan toevoegt.
EnglishFurthermore, the draft directive adds to and does not subtract from existing standards on the basis of current Community legislation.
Afgezien daarvan worden uit hoofde van de vigerende communautaire wetgeving de bestaande normen met de ontwerprichtlijn niet opgeheven maar aangevuld.
EnglishWe therefore need to subtract EUR 2.3 billion from the 5.5 billion announced by Mr Prodi for the reconstruction of the Balkans from 2000-2006.
We moeten dus 2,3 miljard euro in mindering brengen op de 5,5 miljard die de heer Prodi ons aankondigde voor de wederopbouw van de Balkan voor de jaren 2000 tot 2006.
EnglishIt turns out, 30 days is just about the right amount of time to add a new habit or subtract a habit -- like watching the news -- from your life.
Het blijkt dat 30 dagen zo ongeveer de juiste hoeveelheid tijd is om een nieuwe gewoonte aan te leren of af te leren -- zoals het bekijken van het nieuws -- in je leven.

Synonyms (English) for "subtraction":

subtraction