"Sudanese" translation into Dutch

EN

"Sudanese" in Dutch

EN

Sudanese {adjective}

volume_up
Sudanese

Context sentences for "Sudanese" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe United Nations Organisation has done little to support Sudanese refugees.
De Verenigde Naties hebben weinig ondernomen om de Soedanese vluchtelingen te helpen.
EnglishThe Sudanese Government must now realise the clear challenge that it faces.
De Soedanese regering moet zich nu realiseren dat zij voor een duidelijke taak staat.
EnglishIt is obvious that these receive weapons from the Sudanese army itself.
Het is duidelijk dat die wapens geleverd krijgen van het Soedanese leger zelf.
EnglishThe Sudanese Government has reinforced its military presence in Darfur.
De Soedanese regering heeft haar militaire aanwezigheid in Darfoer versterkt.
EnglishHis intention was to help the Sudanese people and alleviate the humanitarian crisis in Darfur.
Hij wilde het Sudanese volk helpen en de humanitaire crisis in Darfur verzachten.
EnglishMr President, have not the Sudanese people suffered long enough?
-- Mijnheer de Voorzitter, heeft het Soedanese volk nog niet lang genoeg geleden?
EnglishDoes the Council agree that the Sudanese authorities are turning a blind eye to these atrocities?
Vindt de Raad niet ook dat de Soedanese autoriteiten wegkijken van deze wreedheden?
EnglishOn 6 August, Mr Pronk reached an agreement with the Sudanese Government on a plan of action.
Op 6 augustus werden de heer Pronk en de Soedanese regering het eens over een actieplan.
EnglishThe Sudanese government has ignored UN Security Council resolutions on human rights.
De Soedanese regering heeft de resoluties over de mensenrechten van de Verenigde Naties genegeerd.
EnglishThe Sudanese Government, on the other hand, still rejects the idea.
De regering van Soedan, daarentegen, blijft haar toestemming weigeren.
EnglishYes, people blame the Sudanese Government, and it is to blame.
Mensen leggen de schuld bij de Soedanese regering, en terecht.
EnglishThis is the only language that the Sudanese Government understands.
Dat is de enige taal die de regering van Soedan begrijpt.
English   – Mr President, the situation in the Sudanese province of Darfur is quite obviously terrible.
Mijnheer de Voorzitter, de situatie in de Soedanese provincie Darfoer is zonder meer verschrikkelijk.
EnglishBoth the Sudanese Government troops and the rebels are in breach of the ceasefire agreements.
Zowel de troepen van de Soedanese regering als de rebellen schenden de afspraken over een wapenstilstand.
EnglishFrom now on the Sudanese Government needs to feel the eyes of the world upon it every day.
De Soedanese regering moet weten dat van nu af aan de ogen van de rest van de wereld constant op haar rusten.
EnglishThe LRA lay siege to southern Sudanese villages: killing the adults, taking the children.
De LRA overvalt dorpen in het zuiden van Soedan: de volwassenen worden vermoord, de kinderen worden meegenomen.
EnglishThe Sudanese Government has shown no willingness to protect internally displaced persons.
De Soedanese regering heeft geen enkele bereidheid getoond om mensen die in eigen land ontheemd zijn, te beschermen.
EnglishPeople must not lose interest in the helpless Sudanese.
De aandacht voor de hulpeloze Soedanezen mag niet afnemen.
EnglishIt is evident that the Sudanese Government is already planning to send its own troops to protect the region.
De Soedanese regering is blijkbaar al van plan om eigen troepen te sturen om de regio te beschermen.
EnglishNo deadlines have been met by the Sudanese.
De Soedanezen hebben tot nu toe aan geen enkele deadline voldaan.