"summertime" translation into Dutch

EN

"summertime" in Dutch

EN

summertime {noun}

volume_up
Consequently, the set dates for the start and the end of summertime are to be welcomed.
Daarom is het goed dat voor het begin en het einde van de zomertijd dezelfde datum wordt vastgesteld.
I personally still find energy savings the most important reason for keeping summertime.
Persoonlijk vind ik energiebesparing nog steeds de belangrijkste reden om de zomertijd in stand te houden.
The Committee on the Environment therefore agrees with the rapporteur, Mr Belleré, that summertime is a good thing.
De milieucommissie is het dus eens met de rapporteur Belleré, dat de zomertijd een goede zaak is.
summertime
volume_up
zomerperiode {de}

Context sentences for "summertime" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishWe are examining the Belleré report on summer-time at second reading.
Wij behandelen in tweede lezing het verslag van onze collega Belleré over de zomertijd.
EnglishConsequently, the set dates for the start and the end of summertime are to be welcomed.
Daarom is het goed dat voor het begin en het einde van de zomertijd dezelfde datum wordt vastgesteld.
EnglishI personally still find energy savings the most important reason for keeping summertime.
Persoonlijk vind ik energiebesparing nog steeds de belangrijkste reden om de zomertijd in stand te houden.
EnglishThe fact remains, in any case, that summertime is very popular with a large proportion of Europe's population.
In elk geval wenst een groot deel van de Europese bevolking het behoud van de zomertijd.
EnglishOn the contrary, public opinion in Europe as a whole has come out strongly in favour of summertime.
Integendeel, de publieke opinie in Europa als geheel heeft zich in hoge mate uitgesproken vóór de zomertijd.
EnglishThe Committee on the Environment therefore agrees with the rapporteur, Mr Belleré, that summertime is a good thing.
De milieucommissie is het dus eens met de rapporteur Belleré, dat de zomertijd een goede zaak is.
EnglishNow they're saying the sea ice in the Arctic, the summertime extent is going to be gone in the next four to 10 years.
Nu zeggen ze dat het zeeijs in het poolgebied, het zomer-ijs, binnen vier tot tien jaar verdwenen zal zijn.
EnglishSo I closed my eyes, I took breath and the first thing that came up and out was "Summertime," Porgy and Bess.
Dus sloot ik mijn ogen, haalde adem, en het eerste dat in me opkwam en eruit kwam, was "Summertime", Porgy and Bess.
EnglishEuropean travellers would also find it a big nuisance if France were unilaterally to abolish summertime.
Het zou trouwens een grote blunder zijn tegenover de Europese reizigers als Frankrijk eenzijdig de zomertijd zou afschaffen.
EnglishBut it is an uncontroversial fact that this has meant that summertime in the Union has changed quite considerably.
Maar het is wel een ontegenzeggelijk feit dat daarmee de zonnetijd in de Unie aanzienlijk is komen te verschillen.
EnglishHe will recall that when he was speaking on summer-time in the European Parliament time actually stood still.
Hij zal zich later beslist herinneren dat de tijd in het Europees Parlement stilstond toen hij over de zomertijd sprak.
EnglishAnd the problem with this stuff is, now that the bill's come due, it turns out Santa isn't quite as cute when it's summertime.
Het probleem is dat, nu de rekening moet worden betaald, Sinterklaas minder leuk blijkt te zijn in de zomer.
EnglishEven so, we should be conscious of the advantages of summertime, and especially the advantages of a standardized arrangement.
Wij moeten echter ook aan de voordelen van de zomertijd en vooral aan die van een eenvormige regeling denken.
EnglishMr President, summertime benefits tourism and recreation and undoubtedly encourages leisure activities and sport.
Voorzitter, zomertijd is goed voor toerisme en recreatie en het stimuleert ongetwijfeld vrije tijdsactiviteiten en sport.
EnglishIt was summertime: I had shorts on.
Het was zomer. ~~~ Ik had een korte broek aan.
EnglishIn the countries of central and southern Europe, summertime offers advantages for the consumer, and for industry too.
In de Centraal- en Zuideuropese landen heeft de zomertijd niet alleen voordelen voor de consument, maar ook voor de economie.
EnglishThey said, "Yes, but it's summertime."
EnglishNaturally I welcome their proposed approval of the common position on summer-time arrangements in the European Union.
Ik vind het uiteraard goed dat zij voorstellen het gemeenschappelijk standpunt over de zomertijd in de Europese Unie aan te nemen.
EnglishThroughout the European Union summer-time now stretches from the last Sunday in March to the end of October.
In de hele Europese Unie voltrekt de overgang op de zomertijd zich voortaan op de laatste zondag van maart en de overgang op de wintertijd eind oktober.
EnglishThat is seen by the mere fact that for donkeys ' years now a large number of Member States, including France, has been using summertime.
Dat blijkt alleen al uit het feit dat er reeds jarenlang gebruik van wordt gemaakt door een groot aantal lidstaten, waaronder Frankrijk.

Synonyms (English) for "summertime":

summertime
English