"summit meeting" translation into Dutch

EN

"summit meeting" in Dutch

EN

summit meeting {noun}

volume_up
summit meeting
That is a very special summit meeting that is held twice a year.
Dat is een heel bijzondere topontmoeting die twee keer per jaar plaatsvindt.
I should like to talk briefly about the transatlantic summit meeting.
Ik wil het kort hebben over de transatlantische topontmoeting.
At Nice, the European Council will be preceded by a summit meeting of the European Conference.
De Europese Raad van Nice zal worden voorafgegaan door een topontmoeting van de Europese Conferentie.
summit meeting
This is the message we must deliver at the summit meeting on Friday.
Dat is de boodschap die wij vrijdag tijdens de topconferentie moeten uitdragen.
That is not 'investing in people ' as the Summit meeting would have it.
Dit is geen " investering in de mens ", zoals de topconferentie beweert.
October's preparations for the summit meeting in Copenhagen in December now offer the opportunity to bring closure to this historic act of European reconciliation.
De voorbereidingen in oktober voor de in december te houden topconferentie in Kopenhagen bieden thans de gelegenheid deze historische daad van Europese verzoening te voltooien.1

Context sentences for "summit meeting" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe purpose of that sitting will be to hear the outcome of the Barcelona Summit meeting.
Het doel van die vergadering is om de uitkomst te horen van de Top van Barcelona.
EnglishThis is the message we must deliver at the summit meeting on Friday.
Dat is de boodschap die wij vrijdag tijdens de topconferentie moeten uitdragen.
EnglishThe issue is to be debated properly at the special Summit meeting in Portugal.
De eigenlijke behandeling van de kwestie staat gepland voor een buitengewone top in Portugal.
EnglishThis will hopefully be done before the Rio Plus 10 Summit meeting in Johannesburg.
Hopelijk is dat vóór de Top Rio plus 10 in Johannesburg geregeld.
EnglishThat is not 'investing in people ' as the Summit meeting would have it.
Dit is geen " investering in de mens ", zoals de topconferentie beweert.
EnglishThis was the third European Council summit meeting with this agenda.
Dit was de derde keer dat de Europese Raad bijeenkwam om dit onderwerp te behandelen.
EnglishI wish you success in the negotiations at the informal summit meeting this afternoon.
Ik wens u vanmiddag op de informele top vruchtbare besprekingen toe.
EnglishThat is a very special summit meeting that is held twice a year.
Dat is een heel bijzondere topontmoeting die twee keer per jaar plaatsvindt.
EnglishWhat role will we play in the global summit meeting that President Clinton has proposed?
Welke rol zullen wij spelen op de mondiale topontmoeting die president Clinton heeft voorgesteld?
EnglishParliament's resolution therefore comes at just the right time for the extra summit meeting in Dublin.
Daarom zal de resolutie van het Parlement op tijd komen voor de extra Top van Dublin.
EnglishI should like to talk briefly about the transatlantic summit meeting.
Ik wil het kort hebben over de transatlantische topontmoeting.
EnglishThis Cairo summit is the first meeting at the level of the EU and the African continent as a whole.
Deze top van Caïro is de eerste bijeenkomst op het niveau van het hele Afrikaanse continent.
EnglishMr President, as you know, we have a discussion and a resolution on the summit meeting on Florence.
Mijnheer de Voorzitter, zoals u weet is er een debat en een resolutie over de Top in Florence.
EnglishAt Nice, the European Council will be preceded by a summit meeting of the European Conference.
De Europese Raad van Nice zal worden voorafgegaan door een topontmoeting van de Europese Conferentie.
EnglishBefore the summit meeting in Copenhagen he will again meet with the Conference of Presidents.
Vóór de topbijeenkomst in Kopenhagen zal hij opnieuw overleg plegen met de Conferentie van voorzitters.
EnglishI would like to ask three questions of the Council and the Commission in terms of this summit meeting.
Ik zou aan de Raad en Commissie drie vragen willen stellen met betrekking tot deze topontmoeting.
EnglishWhy not pencil into the calendar an IGC summit meeting before 1 May?
Waarom zet u geen IGC-top op uw kalender vóór 1 mei?
EnglishClearly, this meeting is preparing the ground for the summit meeting in Tampere in the middle of October.
Het is duidelijk dat tijdens deze ontmoeting de top van Tampere van midden oktober wordt voorbereid.
EnglishTherefore we should not look at every summit meeting as though it is a test of strength between national governments.
We moeten daarom niet iedere top beschouwen als een krachtmeting tussen de verschillende regeringen.
EnglishThe big Member States would be attacked by the measures that we might put in place at the Dublin Summit Meeting.
De grote lid-staten zouden het slachtoffer kunnen worden van de maatregelen die wij op de Top van Dublin nemen.

Synonyms (English) for "summit meeting":

summit meeting
English

Similar translations for "summit meeting" in Dutch

meeting noun
meeting
summit noun
board meeting noun
general meeting noun