EN

surcharge {noun}

volume_up
A surcharge on the aircraft rates which have taken a nose dive over the last few years due to competition can cover the dramatic upsurge in insurance premiums.
Een toeslag op de in de laatste jaren door concurrentie sterk gedaalde vliegtuigtarieven kan de sterk verhoogde verzekeringspremies dekken.
This concern must be reflected in whatever approach is adopted, be it via a European premium policy or an extra surcharge for consumers.
Deze zorg moet duidelijk worden gemaakt in eender welke aanpak, hetzij via een Europees premiebeleid hetzij bijvoorbeeld door een extra-toeslag ook voor de consumenten.

Context sentences for "surcharge" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThat means a surcharge on top of the sales price for the product or service supplied.
Het gaat hierbij om een extra bedrag dat bovenop de verkoopsprijs voor een product of geleverde dienst moet worden betaald.
EnglishYou are aware that some countries have already decided to operate a levy or to impose a surcharge on air tickets.
U weet dat een aantal landen reeds besloten heeft een heffing te gaan invoeren, of een belasting op vliegtickets.
EnglishThis surcharge should be payable by those who change the rules of the game and who would like to impose a new mode of consumption.
Deze meerkosten moeten ten laste vallen van degenen die de spelregels wijzigen en een nieuwe consumptiewijze willen opleggen.
EnglishSo much so that, in order to maintain stocks on the European market, a 15 ECU per tonne surcharge is being levied on exports.
Dat is overigens zo waar dat om de bevoorrading van de Europese markt te kunnen handhaven er opnieuw een heffing van 15 ecu per ton op de export is ingesteld.
EnglishA surcharge on the aircraft rates which have taken a nose dive over the last few years due to competition can cover the dramatic upsurge in insurance premiums.
Een toeslag op de in de laatste jaren door concurrentie sterk gedaalde vliegtuigtarieven kan de sterk verhoogde verzekeringspremies dekken.
EnglishThis concern must be reflected in whatever approach is adopted, be it via a European premium policy or an extra surcharge for consumers.
Deze zorg moet duidelijk worden gemaakt in eender welke aanpak, hetzij via een Europees premiebeleid hetzij bijvoorbeeld door een extra-toeslag ook voor de consumenten.

Synonyms (English) for "surcharge":

surcharge