"tape" translation into Dutch

EN

"tape" in Dutch

EN tape
volume_up
{noun}

tape (also: band, binding, bond, border)
(Laughter) The input and the output was by teletype tape at first.
. ~~~ De input en de output ging eerst met teletype band.
I had not realised this, but you will be able to check it with the tape.
Ik was me hier aanvankelijk niet van bewust, maar u kunt mijn betoog op de band afluisteren.
The first time I looked at the tape, it looked like a bunch of static.
De eerste keer dat ik de band bekeek, stond er alleen maar sneeuw op.
tape (also: binding, comic, sliver, strip)
tape (also: bar, binding, strip, stripe)
tape (also: binding, ribbon, strip, stripe)

Context sentences for "tape" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe second point is the unnecessary red – tape, which has been mentioned before.
Het tweede punt is de onnodige bureaucratie, dat is al eerder aan de orde gesteld.
EnglishLet us make sure that there is a minimum of red tape and a minimum of bureaucracy.
Bureaucratie en ingewikkelde regelgeving moeten tot een minimum worden beperkt.
EnglishThey should not be about creating additional layers of bureaucracy and red tape.
Zij mogen niet leiden tot nog meer ingewikkelde procedures en bureaucratie.
EnglishSerious concerns were expressed about the model getting tied up in red tape.
Er is ook herhaaldelijk gesproken over de bureaucratische rompslomp van het model.
EnglishTo react to this with even more red-tape is the worst response imaginable.
Daarop te reageren met bureaucratische routine is het slechtst denkbare antwoord.
EnglishHe got together in his lab 300 men, a measuring tape, and a movie camera.
Hij verzamelde in zijn laboratorium 300 mannen, een meetlint en een filmcamera. .
EnglishHe begins this speech which was tape-recorded in Cambridge shortly before he died.
Hij begint zijn preek die opgenomen werd in Cambridge vlak voor zijn dood.
EnglishIt is time to remove the red tape from binding those trying to prevent that crime.
Nu wordt het tijd de bureaucratie weg te werken rond de misdaadbestrijdende instanties.
EnglishIf we are truly to cut red tape, we must set about it in the right way.
Wil men de bureaucratie verminderen, dan moet dat op de juiste wijze gebeuren.
EnglishThe lowering of the subsidy thresholds will produce additional red tape.
Het verlagen van de subsidiedrempels gaat extra bureaucratische rompslomp opleveren.
EnglishThe waiting period should only be determined by the distance involved, not the red tape.
De wachttijd mag alleen bepaald worden door de afstand en niet door de bureaucratie.
EnglishWe want safety for man and the environment, but we do not want more red tape.
Wij willen veiligheid voor mens en milieu, maar niet meer bureaucratie.
EnglishWhen it comes to extra red tape British Labour MEPs are way out in front.
Als het gaat om extra bureaucratie, staan de Britse Labour-afgevaardigden ver vooraan.
EnglishThe pursuit of falconry must not be surrounded by excessive red tape.
Voor de valkejacht mogen er geen overmatig zware administratieve vereisten gelden.
EnglishSo, I'll put a measuring tape here, measuring tape here, move it back over to here.
Dus ik plaats hier een meetlint, en hier, en verplaats dit naar hier.
EnglishBetter organisation means more speed, more coordination and less red tape.
Een betere organisatie betekent meer snelheid, meer coördinatie en minder formaliteiten.
EnglishThe red-tape environment in which SMEs operate must be simplified.
Het bureaucratische klimaat waarin KMO's functioneren moet vereenvoudigd worden.
EnglishIn this Europe, there is too much red tape and too little discretion shown in working practices.
In dit Europa is men te bureaucratisch en gaat men te weinig selectief te werk.
EnglishAnd these tin particles were deposited on the tape heads and were crashing the tape heads.
Deze tindeeltjes werden afgezet op de koppen en deden de koppen crashen.
EnglishNo-one is listening to us here, apart from the minute-takers and the tape-recorders.
Behalve de notulen en de geluidsband luistert er niemand naar ons.