"till" translation into Dutch

EN

"till" in Dutch

NL

EN till
volume_up
{noun}

The scandal is not that someone has had their fingers in the till.
Dat iemand geld uit de kas heeft gehaald is geen schandaal.
Instead, a system is now being devised in which the parties themselves can put their fingers in the till.
Nu komt men echter met een regeling waarbij de partijen zelf geld uit de kas kunnen nemen.
Imagine if all the group chairmen were as keen to penalise the people in the Commission who have had their hands in the till, or those covering up for the thieves.
Stel u voor dat de fractievoorzitters even ijverig zouden zijn in het straffen van medewerkers van de Commissie die geld uit de kas hebben genomen of van hen die deze medewerkers beschermen.
till

Synonyms (English) for "till":

till

Context sentences for "till" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou know it wasn't anger that made me stop my heart till the hammer fell.
Je weet dat het niet woede was die mijn hart deed stoppen toen de hamer neerkwam.
EnglishWe are aware of that and I would not wish to wait till 1999 to see what the situation is.
Die aandacht is er en ik zou daarmee niet op de situatie na 1999 willen wachten.
EnglishIt was fished sustainably till all of time, except for our generation.
Hij werd gedurende al die tijd duurzaam bevist, behalve in onze generatie.
EnglishThe students don't usually leave the computer lab till 2 or 3 a.m.
De studenten verlaten het computerlaboratorium meestal pas om 2u of 3u 's ochtends.
EnglishThe European Parliament must also get more involved in these than it has up till now.
Hier moet ook het Europees Parlement zich meer voor inzetten.
EnglishNow, just go take a shower, and don't come back till you smell better!
En nu, ga je douchen, en kom niet terug voordat je beter ruikt!
EnglishTill finally one prince said, "Princess, I accept, you have defeated me."
Totdat er een prins was die zei: "Prinses, ik geef toe dat u me verslagen heeft." ~~~ "Aha" zei ze.
EnglishWe're not going anywhere till the rest of the team get here.
We gaan nergens heen voordat de rest van het team hier is.
EnglishIt was five minutes till midnight four minutes ago.
Vier minuten geleden was het ook al vijf minuten voor middernacht.
EnglishIf you accept this money, you are in till it's over.
Als je dat geld aanneemt, Doe je mee totdat het voorbij is.
EnglishObviously other positions may be adopted later, but nothing will ever be the same as it has been till now.
Natuurlijk kunnen later weer andere standpunten worden ingenomen, maar het zal nooit meer worden zoals nu.
EnglishEuropol must make up for its idleness up till now, and ascertain the criminal networks, methods and persons involved.
Europol moet minder lui zijn en de betrokken criminele netwerken, methoden en personen opsporen.
EnglishAll the time fainter...... till no one plays it at all.
Totdat zij...... door niemand meer gespeeld werd.
EnglishRereading this letter today could make one laugh again till the tears come, for no promises have been kept.
Als ik die brief vandaag herlees, moet ik alweer hartelijk lachen: van die beloften is niets in huis gekomen.
EnglishBecause blood doesn't do that till after you're dead.
Omdat bloed er pas zo uitziet nadat je dood bent.
EnglishWon't be long till the kid here can whup my ass.
Nog even en deze jongen kan mij op mijn donder geven.
EnglishWe're not leaving Somalia till we find him.
Wij verlaten somalië niet voordat we heb gevonden hebben.
EnglishDon't tell the Toros, till we have a plan.
Vertel het niet aan de Toros, totdat we een plan hebben.
EnglishWon't be long till I'll be helpless in a fight.
Nog even en ik stel niets meer voor in een gevecht.
EnglishI felt like everyone was participating in my pregnancy, all around me, tracking it down till the actual due-date.
Het voelde alsof iedereen deel had aan mijn zwangerschap, ze telden allemaal mee af naar de uitgerekende datum.