"tongue" translation into Dutch

EN

"tongue" in Dutch

EN tongue
volume_up
{noun}

1. general

tongue (also: language, speech)
In our schools, it is inevitable that the mother tongue is the official language, the first language.
Op onze scholen is het vanzelfsprekend dat de moedertaal de officiële taal is, de eerste taal.
Speaking a language other than one's mother tongue undoubtedly broadens the mind.
Het behoeft geen betoog dat burgers die een andere taal dan hun moedertaal beheersen, voor meer zaken open staan.
I have two slogans for the European Year of Languages: 'mother tongue plus two ' and 'learn your neighbour's language '.
Mijn lijfspreuk voor het Europees Jaar van de Talen is tweeledig: moedertaal + 2, en de taal van je buren leren.
tongue (also: language, speech)
tongue (also: clapper, bell-clapper)

2. anatomy

tongue
They stick their tongue in there, called a proboscis, and they drink sugar water.
Ze steken hun tong er in, de proboscis zoals die heet, en ze drinken suikerwater.
My tongue, larynx and vocal cords were still healthy and unaffected.
Mijn tong, larynx en stembanden waren nog gezond en onaangetast."
Lukashenko has to be told in no uncertain terms that he cannot speak with a forked tongue.
Men moet Loekasjenko ook duidelijk zeggen dat hij niet met gespleten tong mag spreken.

Synonyms (English) for "tongue":

tongue

Context sentences for "tongue" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut as to the point in the text by Ms Tongue, there is no room for discussion.
Maar het punt van de Tongue-tekst, Voorzitter, daarover valt niet te praten.
EnglishThere are only mother tongue languages, which shape individuals and their environment.
Er bestaan alleen moedertalen en die geven vorm aan het individu en zijn leefmilieu.
EnglishMr President, I would like to ask a question, tongue-in-cheek, in the style of Loriot.
Mijnheer de Voorzitter, ik wil graag een vraag stellen vrij naar Loriot: Waar zijn ze?
EnglishMs Tongue has pointed out that this is a political issue and indeed it very much is.
Mevrouw Tongue zei al dat dit een politieke kwestie is en dat is inderdaad zeer zeker zo.
EnglishOn this point I must thank Mr Rack and Mrs Tongue, who stressed the importance of this.
Ik wil de heer Rack en mevrouw Tongue ervoor bedanken dat ze dit punt benadrukt hebben.
EnglishAll of us must be able to take part in the debate in our own mother tongue.
Iedereen moet in zijn eigen moedertaal aan het debat kunnen deelnemen.
EnglishSeveral of the speakers have mentioned this, particularly Miss Tongue.
Verschillende sprekers hebben daaraan gerefereerd, met name mevrouw Tongue.
EnglishEnglish is not my mother tongue, so perhaps we should have introduced the amendment in German.
Engels is niet mijn moedertaal, misschien hadden we het in het Duits moeten indienen.
EnglishToday, in Parliament, about 2 % of Members may not speak their mother tongue.
Vandaag de dag mag zo'n twee procent van de leden in dit Parlement niet in zijn moedertaal spreken.
EnglishLike Aesop's tongue, it could equally be the best or the worst of things.
Het kan ofwel een heel goede ofwel een heel slechte zaak zijn.
EnglishNinety per cent of those to whom we have spoken do not have Arabic as their mother tongue.
Van de mensen die we gesproken hebben, heeft 90 procent een andere moedertaal dan het Arabisch.
EnglishThis means that inhaling a few micrograms of plutonium can cause lung or tongue cancer.
Dat betekent dat het inademen van een paar microgram plutonium long- of tongkanker kan veroorzaken.
EnglishIt sometimes happens that a slip of the tongue can give a false impression.
Een lapsus linguae kan wel eens een verkeerde indruk geven.
EnglishThis will be the first time that these proceedings have been held in my mother tongue, Czech.
Dit zal de eerste keer zijn dat de vergadering wordt geleid in mijn moedertaal, het Tsjechisch.
EnglishThey're supposedly tongue-in-cheek, but they're actually dangerous.
Ze zijn zogezegd ironisch bedoeld, maar ze zijn echt gevaarlijk.
EnglishIt is thus not a slip of the tongue but a deliberate campaign.
Het is dus geen slip of the tongue maar een welbewuste campagne.
EnglishThis is a case of applying double standards and speaking with a forked tongue.
Van tweeën één: Turkije heeft zijn huiswerk gedaan en voldoet aan de politieke criteria, of dat is niet het geval.
EnglishWe absolutely support Carole Tongue's excellent report.
Wij staan volledig achter het uitstekende verslag van Carole Tongue.
EnglishMr President, I salute Carole Tongue for her commitment and her eloquence in this cause.
Mijnheer de Voorzitter, hulde aan Carole Tongue voor haar betrokkenheid en haar welbespraaktheid in deze kwestie.
EnglishMy tongue is a bit slow this early in the morning.
Zo vroeg op de ochtend is het soms moeilijk om helder te formuleren.