"treacherous" translation into Dutch

EN

"treacherous" in Dutch

EN treacherous
volume_up
{adjective}

treacherous (also: traitor, double-hearted)
Hier is de oceaan zeer verraderlijk.
treacherous (also: duplicitous, two-faced)
treacherous (also: unfaithful)

Synonyms (English) for "treacherous":

treacherous

Context sentences for "treacherous" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt's been my experience that there's nothing more ruthless and treacherous than a genuine good woman.
ln mijn ervaring is er niets erger en gevaarlijker dan een echt goede vrouw.
EnglishSeptember's treacherous terror assaults show us where the true threats to security lie.
Aan de duivelse terreurdaden van september zien wij waar de werkelijke gevaren voor de veiligheid liggen.
EnglishOn the night of June 11th, 2003, he climbed up to the edge of the fence on the Manhattan Bridge and he leaped to the treacherous waters below.
Op de avond van 11 juni 2003 klom hij naar de rand van het hek op de Manhattan Bridge en sprong in het verraderlijke water.
EnglishNonetheless, we shall be part of this long and treacherous process that is the ratification of the Constitutional Treaty.
Niettemin zullen ook wij deelnemen aan het afleggen van deze lange weg vol voetangels en klemmen: de ratificatie van het Grondwettelijk Verdrag.
EnglishIn relation to the European Union, the British Government has acted true to form in its usual cowardly and treacherous manner.
Met betrekking tot de Europese Unie heeft de Britse regering op haar gebruikelijke laffe en verraderlijke manier gehandeld, zoals we dat van haar inmiddels gewend zijn.
EnglishTo hear Mr Méndez de Vigo speak about it, you would think it was about this House renouncing its loyalty to the Convention and setting out on the treacherous ice of compromise.
Volgens de heer Méndez de Vigo zou het Parlement niet langer loyaal aan de Conventie moeten zijn, maar zou het zich op het gladde ijs van de compromissen moeten begeven.