"upbringing" translation into Dutch

EN

"upbringing" in Dutch

EN upbringing
volume_up
{noun}

upbringing (also: education)
What role do our schools have in sharing the upbringing of the young?
Welke rol spelen onze scholen in de opvoeding van jongeren?
Ultimately it all comes down to imparting proper standards and values, in other words good upbringing and education.
Uiteindelijk komt alles neer op een goede overdracht van normen en waarden, dus op een goede opvoeding van kinderen en goed onderwijs.
Maintaining relations with both parents is an essential part of the child's upbringing and the development of his or her personality.
De handhaving van de verhoudingen tussen de ouders draagt op een doorslaggevende wijze bij tot de opvoeding van het kind en de vorming van diens persoonlijkheid.

Synonyms (English) for "upbringing":

upbringing

Context sentences for "upbringing" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe must act jointly to ensure that children receive a safe and secure upbringing.
Wij moeten er daarom met gemeenschappelijke inspanningen voor zorgen dat kinderen beschermd en veilig opgroeien.
EnglishThere is a particular area which I would like to raise which concerns the upbringing and care of children.
Ik wil één speciaal gebied aan de orde stellen wat het opvoeden en het verzorgen van onze kinderen betreft.
EnglishThe basis of a secure environment for growing up is often an upbringing in a secure family.
Fundamenteel voor het opgroeien in een veilige omgeving is dat een kind wordt grootgebracht in een gezin waarin het zich geborgen weet.
Englishfor the purpose of calculating pensions, certain periods devoted to the upbringing of children or care of family members ought to be taken into account;
dat het voor de berekening van een pensioen noodzakelijk is rekening te houden met bepaalde aan de opleiding van kinderen of de zorg voor gezinsleden bestede perioden;