"what a" translation into Dutch

EN

"what a" in Dutch

EN

what a {adverb}

volume_up
what a (also: as, as if, as though, such as)
What is the Council's opinion; is this what it is calling on Turkey to do?
Moet Turkije met andere woorden de situatie in de Egeïsche Zee als grensconflict oplossen?
That is what we in this House believe and that is what we should stick to.
Erkenning moet er komen, zo snel als mogelijk, anders zijn er serieuze consequenties.
What is our role as politicians in the process, and what is the role of the Commission?
Wat is onze rol als politiek daarin, wat is de rol van de Commissie daarin?

Similar translations for "what a" in Dutch

what pronoun
a article
Dutch
a preposition

Context sentences for "what a" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut in fact, for purposes of understanding what's happening today, that's wrong.
Maar dat is eigenlijk, om te bevatten wat er vandaag de dag gebeurt, niet juist.
EnglishThere are a lot of pretty words on paper, but what does it look like in reality?
Wij hebben mooie woorden op papier gezet, maar hoe ziet de werkelijkheid eruit?
EnglishWhat shall we say to our citizens during the European elections in a year's time?
Wat zullen wij over een jaar tijdens de Europese verkiezingen de burgers zeggen?
EnglishI will ensure that the college of Quaestors is aware of what you have mentioned.
Ik zal het probleem dat u naar voren heeft gebracht aan de quaestoren voorleggen.
EnglishMuch of what the Commissioner has said reflects the Council’ s way of thinking.
Veel van wat de commissaris heeft gezegd, komt overeen met de visie van de Raad.
EnglishI think that what the Commission laid before us was a very good starting point.
Hetgeen de Commissie ons voorlegde, vormde mijns inziens een prima uitgangspunt.
EnglishMy question to the Commission is: what has been done since on the outer borders?
Mijn vraag aan de Commissie is: wat is er sindsdien gebeurd met de buitengrenzen?
EnglishThe other 107 are about safety at sea, and that is what we are dealing with here.
De 107 andere gaan over veiligheid op zee en dat is waar we hier mee bezig zijn.
EnglishWhat we're seeing is a complete corruption of the idea of patents and copyright.
Wat we zien, is een complete verwording van het idee van patenten en copyright.
EnglishWhat's new is that that process has typically taken days or months of analysis.
Nieuw is dat er altijd dagen of maanden nodig waren om dat proces te analyseren.
EnglishWhat was the key element of this that actually caused the outrage, do you think?
Wat was hiervan het sleutelelement dat deze verontwaardiging heeft veroorzaakt?
EnglishBecause you see, when TiVo launched their product they told us all what they had.
Want toen TiVo hun product demonstreerden, vertelden ze ons alles wat ze hadden.
EnglishWhat we want to do is to bring the two parties together on the different points.
Wij willen proberen om de twee partijen op verschillende punten samen te brengen.
EnglishIt is not a question here of the presidency's view but of what the Council says.
Het gaat hier niet om de mening van het voorzitterschap maar om wat de Raad zegt.
EnglishBut what priority measures are set out with a view to achieving these objectives?
Met welke prioritaire middelen moeten deze doelstellingen echter worden bereikt?
EnglishWhat will be the role of the Euro observatories, and where will they be located?
Wat is de rol van de euro-waarnemingsposten en waar zullen deze worden gevestigd?
EnglishPerhaps the Commissioner can come back to this and explain exactly what he meant.
Kan de heer Van den Broek misschien even verduidelijken wat hij daarmee bedoelt?
EnglishA joint and coordinated strategy across the policy spectrum is what is required.
Daarom moeten ze worden gekoppeld aan maatregelen op een reeks andere gebieden.
EnglishWe take note of what you say, which will be dealt with in the appropriate manner.
Wij nemen nota van uw opmerking en zullen daaraan op gepaste wijze gevolg geven.
EnglishThe most important laws on women are those making up what is known as civil law.
De belangrijkste wetten voor vrouwen zijn de zogenaamde wetten van de burgerstaat.