"What do we do" translation into Dutch

EN

"What do we do" in Dutch

See the example sentences for the use of "What do we do" in context.

Similar translations for "What do we do" in Dutch

what pronoun
to-do noun
to do verb
we pronoun

Context sentences for "What do we do" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhat do we do with people who publicly rejoice in the images of 11 September?
Wat moeten wij doen met mensen die openlijk juichen om de beelden van 11 september?
English(Laughter) And if you think about how we to try to make things better, what do we do?
En als je denkt over hoe we proberen om dingen beter te maken, wat doen we?
EnglishWhat do we do about someone who is unemployed but undergoing training?
Wat doen we met iemand die vanuit een werkloosheidssituatie een opleiding volgt?
EnglishAn important question is: what do we do if we cannot pull it off with the Americans?
Een belangrijke vraag is: wat doen we als het met de Amerikanen niet kan?
EnglishIf not, what do we do with the carcasses of the animals destroyed?
Zo niet, wat moet er dan met de karkassen van de vernietigde dieren worden gedaan?
EnglishThirdly and finally, enlargement: what do we do about enlargement?
En als derde en laatste punt de uitbreiding; wat doen we met de uitbreiding?
EnglishWhat do we do if another disaster occurs somewhere in the world?
Wat doen we als er zich ergens op aarde een nieuwe grote catastrofe voordoet?
EnglishWhat do we do with displaced fellow Earthlings who no longer have a home on the planet?
Wat doen we met ontheemde collega aardlingen die niet langer een eigen thuis hebben op de planeet?
EnglishAnd what do we do in the Union when there is a problem of divergence?
En wat doen wij in de Unie als wij een divergentieprobleem hebben?
EnglishOnce measures are decided upon, what do we do with them?
Hoe gaat men eigenlijk om met maatregelen als ze eenmaal zijn afgesproken?
EnglishWhat do we do, in particular with regard to financial support?
Wat doen we, in het bijzonder met betrekking tot financiële steun?
EnglishWhat do we do with Islamic preachers who preach hatred and violence?
Wat moeten wij doen met imams die haat en geweld prediken?
EnglishWhat do we do when we have injuries for structures which are much larger than one centimeter?
Wat doen we als we verwondingen hebben aan structuren die veel groter zijn dan één of twee centimeter?
EnglishWhat do we do, in this case, as regards equality in the area of health?
Hoe zit het in een dergelijk geval met de gelijkheid van de Europese burger op het vlak van de gezondheid?
EnglishWhat do we do now, if you have injury for larger organs?
Wat doen we dan als je een letsel hebt bij een groter orgaan?
EnglishMy question is as follows: what do we do when the Council says something diametrically opposed to what the Commission says?
Mijnheer de fungerend voorzitter van de Raad, wat moeten wij in dat geval doen?
EnglishWhat do we do about the trafficking in people which is taking place?
Wat doen wij tegen de bestaande mensenhandel?
English"What do we do now?
Je kunt je wellicht iets voorstellen van de paniek die dat gaf in de redactieruimte van Fox. ~~~ "Wat doen we nu?
EnglishWhat do we do about the Member States which are BSE-free?
Hoe behandelen we lidstaten die BSE-vrij zijn?
EnglishFinally, these are the very same people who reject any form of European construction... so what do we do?
Het zijn uiteindelijk altijd dezelfde collega's die iedere vorm van verdergaande Europese samenwerking afwijzen...

Other dictionary words

English
  • What do we do

Moreover, bab.la provides the English-Swahili dictionary for more translations.