"when the chips are down" translation into Dutch

EN

"when the chips are down" in Dutch

EN when the chips are down
volume_up
[example]

1. colloquial

when the chips are down
volume_up
als het erop aankomt [ex.]
When the chips are down, commercial and strategic interests are often deemed more important than human rights.
Vaak worden commerciële en strategische belangen zwaarder geacht dan de belangen van de mensenrechten als het erop aankomt.
You also said that in principle, a number of Member States are in agreement, but when the chips are down, refuse to make the funds available.
U heeft ook gezegd dat een aantal lidstaten in beginsel wel akkoord zijn, maar als het erop aankomt, niet de financiële middelen ter beschikking willen stellen.
when the chips are down
volume_up
als het menens wordt [ex.]

Similar translations for "when the chips are down" in Dutch

when conjunction
the article
to the article
chips noun
to chip verb
chip noun
are noun
to are verb
Dutch
to be adverb
to be verb
down noun
down adjective
down adverb
down preposition
Dutch
down
to down verb

Context sentences for "when the chips are down" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishA smoker's a smoker when the chips are down
Roker van een roker wanneer de spaanders neer zijn
EnglishWe make it abundantly clear that we strive for fair competition and utilisation of our internal market but, when the chips are down, we are once again looking solely after our own interests.
In het rapport over de toetreding van Griekenland verwijt ik de regeringen dat zij niet doen wat er gedaan moet worden.
EnglishThey are so full of human rights and grand principles, but when the chips are down and they are faced with the realities of politics, they fail to deliver.
Zij hebben zo hun mond vol over mensenrechten en grote principes, maar als puntje bij paaltje komt, trekken zij omwille van de realpolitiek hun staart in.
EnglishPragmatism has its virtues, but we need to know the hard political choices that you will make when the chips are down and the principles that you will not compromise on.
Pragmatisme heeft zijn goede kanten, maar wij moeten weten wat voor harde politieke keuzen u zult maken wanneer het erop aankomt en wat de principes zijn waarvan u niet zult afwijken.