"windows" translation into Dutch

EN

"windows" in Dutch

NL

EN windows
volume_up
{plural}

windows
We could not possibly stay indoors, with all these sandbags at the windows.
We konden onmogelijk binnen blijven, met al die zandzakken voor de ramen.
The bathrooms and kitchens will, of course, have no windows.
De badkamers en keukens zullen, natuurlijk, geen ramen hebben.
Around 20 % of production could be saved simply by using energy-saving windows.
Rond 20% van de productie zou kunnen worden bespaard eenvoudigweg met energiebesparende ramen.

Synonyms (English) for "window":

window
English

Context sentences for "windows" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey buy bonnets, headlamps and rear windows in countries like Turkey, Brazil and Korea.
Zij kopen motorkappen, koplampen en achterruiten in landen als Turkije, Brazilië en Korea.
EnglishTyres are being slashed, windows broken and two lorries have been set on fire.
Banden worden kapotgestoken, ruiten worden ingeslagen en twee vrachtwagens zijn in brand gestoken.
EnglishLast but not least, Bill Gates, I know you invented Windows.
Ten slot, Bill Gates, ik weet dat je Windows hebt uitgevonden.
EnglishWho could stop the music coming from that discotheque on the other side of the block from reaching my windows!
Hoe kan ik voorkomen dat de muziek uit de discotheek op de hoek mijn huis binnendringt? "
EnglishWhat if it was a security patch for a buffer overflow exploit, of which Windows has not some, [but] several?
Wat als het een beveiligingspatch was voor bufferoverloop, waar Windows er verschillende van heeft?
EnglishI gave them a computer with a speech-to-text interface, which you now get free with Windows, and asked them to speak into it.
Maar wanneer zij erin spraken, tikte de computer wartaal uit.
EnglishCan you do something about these dirty windows?
Kun je iets aan die smerige ruiten te doen?
EnglishHere's Gates doing a thing for Windows.
EnglishI want to write about a tornado that comes into our house and blows all the windows out and ruins all the furniture and kills everybody."
Ik wil schrijven over een tornado die door ons huis komt en alle ruiten eruit blaast en alle meubels sloopt en iedereen doodt."
EnglishIf we ban the use of lead in new windows, we will not be able to recycle the old windows when they come into the waste stream.
Als we het gebruik van lood in nieuwe kozijnen verbieden, kunnen we de oude kozijnen niet recyclen wanneer ze in de afvalstroom terechtkomen.
EnglishAnd that basically means, if you're trying to view this image file on your Windows computer, it actually takes over your computer and runs code.
Dat betekent dat wanneer je deze afbeelding probeert te bekijken op je Windows-computer, het je computer overneemt en een programma draait.
EnglishTechnology is available to ensure that windows made of old lead-containing PVC are overlaid with new PVC so people do not come into contact with it.
Het is technisch mogelijk om kozijnen van oude loodhoudende PVC van een nieuwe laag PVC te voorzien, zodat mensen er niet mee in contact komen.
EnglishIs there not a task here for the EU, namely to urge all parties involved to keep the so-called " windows of opportunity " open for as long as possible?
Ligt hier niet een taak voor de EU: aandringen bij alle betrokkenen op het zo lang mogelijk openhouden van de zogenoemde " windows of opportunity "?
EnglishFor those of you that are not so technologically enabled, Linux is a competitor to Windows that is owned and updated by the users.
Linux is - dit voor diegenen onder u die niet zo goed thuis zijn in de technologie - een concurrent van Windows en dit systeem is eigendom van de gebruikers die het zelf bijwerken.
EnglishBasic Windows functions, browsing, painting, chatting and email, games and educational material, music downloads, playing video.
Wat konden ze leren doen? ~~~ Basisfuncties van Windows, browsen, tekenen met paint, chatten, e-mailen, spellen en leerprogramma's, muziek downloaden, filmpjes afspelen.
EnglishThat is just the sort of President of the Commission we need: someone who can take advantage of any situation and exploit windows of opportunity when they are open.
Dat is precies het soort voorzitter van de Commissie dat wij nodig hebben: iemand die uit elke situatie voordeel weet te putten en die kansen weet te benutten zodra deze zich voordoen.
EnglishIf I have to fence my house, put up burglar alarms, catches on the windows, etc., it may be good for the economy, but it is not good for my quality of life.
Desalniettemin blijven we ons vastklampen aan de idee dat economische groei de belangrijkste indicator is voor economisch welzijn en nemen we maar aan dat dit ook maatschappelijk welzijn betekent.
EnglishMeanwhile, the port workers have repaid the good will that exists by staging disturbances in front of our Parliament building and smashing a large number of windows in the facade.
De havenarbeiders hebben ondertussen voor de bestaande goede wil bedankt door demonstraties voor het Parlement te houden en een groot aantal ruiten in onze gevel in te gooien.
EnglishI hesitate to call it the Windows because that produces rather unfortunate competitive issues these days but those of you who are software experts will know what I mean when I use the word " Linux ".
Ik noem het liever niet ' Windows ', want dat roept ongelukkige concurrentieproblemen op, maar de softwaredeskundigen onder u begrijpen wat ik bedoel als ik de naam ' Linux ' gebruik.
English" The city clocks had only just gone three, but it was quite dark already and candles were flaring in the windows of the neighbouring offices like ruddy smears upon the palpable brown air
" De stadsklokken hadden zojuist drie uur geslagen, maar het was al helemaal donker en voor de vensterruiten der naburige kantoren brandden kaarsen als rossige vegen op de tastbare bruine lucht. "