"witch" translation into Dutch

EN

"witch" in Dutch

EN witch
volume_up
{noun}

witch
Ask my sister, she is the witch, she knows everything.
Vraag maar aan mijn zus, ze is heks, ze weet alles.
" Ze is een gekke oude heks. "
witch
volume_up
kol {de}
witch (also: enchantress)
witch

Synonyms (English) for "witch":

witch

Context sentences for "witch" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHowever, we must be careful that committee does not turn into some kind of witch hunt.
We moeten er echter over waken dat deze commissie niet tot een soort heksenjacht leidt.
EnglishMrs Morgan told us a moment ago that we do not want witch-hunts.
Mevrouw Morgan heeft ons daarjuist gezegd dat wij geen spoken moeten najagen.
EnglishThe witch-hunt by the Greens against Mrs Kroes demands a response.
Voorzitter, de groene heksenjacht op Neelie Kroes vraagt om een repliek.
EnglishBecause this witch hunt which broke out in the province of Almería should have been foreseen.
De gettovorming en economische uitbuiting van immigranten hebben tot deze situatie geleid.
EnglishOf course, there should not be any witch-hunt against officials in the Commission as such.
Uiteraard is het niet de bedoeling een hetze tegen de ambtenaren van de Commissie te ontketenen.
EnglishIf too many high-level politicians are sued it may begin to look like a witch-hunt.
Als er te veel hoge politici worden vervolgd, kan een en ander het karakter van een heksenjacht krijgen.
EnglishThe magistrates in Lyons who delivered these judgments have simply participated in a witch-hunt.
De rechters in Lyon die dit soort vonnissen vellen doen aldus mee aan een ware heksenjacht.
EnglishThe religion of antiracism has its dogmas, its priests, its inquisitors and its witch-hunts.
De antiracistische religie heeft haar dogma's, hogepriesters, geloofsrechters en heksenprocessen.
EnglishThe road user should not be the target of a witch hunt.
De weggebruiker dient niet het slachtoffer te worden van een heksenjacht.
EnglishA witch hunt is being carried out against anyone who does not bear the federalist stamp.
Het gaat om een discrete en stilzwijgende heksenjacht op iedereen die zich geen overtuigd federalist toont.
EnglishBecause it's about witch trials, and how people thought back then.
Het gaat over heksenprocessen, en hoe mensen toen dachten.
EnglishNor do we want witch-hunts or soundbite sensationalism when we are assigning blame.
En heksenjachten of opgeklopte sensatiezucht zijn eveneens overbodig als wij moeten vaststellen wie schuld treft.
EnglishPeople around here call him a witch doctor.
De mensen hier noemen hem de medicijnman.
EnglishIt is crucial, therefore, for the European Union to ask Namibia, in no uncertain terms, to halt this witch-hunt.
Het is daarom noodzakelijk dat de Europese Unie en de lidstaten Namibië luid en duidelijk oproepen deze heksenjacht te staken.
EnglishNeither do the government-run media shrink from launching a full-blown witch hunt against the country's independent media.
Evenmin deinzen de van hogerhand geleide media terug voor een regelrechte hetze tegen 's lands onafhankelijke media.
EnglishThis opens us up to the risk of a witch hunt being unleashed on all kinds of substances without any scientific basis.
Het gevaar is dat er een heksenjacht geopend zal worden op allerlei stoffen, zonder dat daar een wetenschappelijke basis voor is.
EnglishWe do not want witch-hunts.
Wij willen geen heksenjacht ontketenen.
EnglishI have no other way of explaining the witch hunt undertaken in this report with regard to civil air traffic control alone.
Ik ga niet al te zeer in op het proces van verbrokkeling dat in het verslag volledig neerkomt op het beheer van de burgerluchtvaart.
EnglishNor can we tolerate the atmosphere in which your Commission has been constituted, Mr Barroso: that of a witch-hunt.
Evenmin kunnen wij het algehele klimaat dulden waarin uw Commissie gevormd is, mijnheer Barroso, een klimaat dat veel weg had van een heksenjacht.
EnglishAt this stage, it would be extremely dangerous to start a witch hunt concerning the promotion of investment in this important sector.
Het is bijzonder gevaarlijk een " heksenjacht " te beginnen in verband met de bevordering van het onderzoek in deze toonaangevende sector.