"yard" translation into Dutch

EN

"yard" in Dutch

NL

"yard" in English

EN

EN yard
volume_up
{noun}

1. general

yard (also: city, court, courtyard, function)
yard (also: courtyard, garden)
volume_up
hof {het}
yard (also: court, courtyard)
A single pit has been dug in the hospital yard so that the bodies can be piled into it.
Op de binnenplaats van het ziekenhuis wordt een gat gegraven dat als massagraf moet dienen voor de doden.
An old lady went outside to fill a saucepan with water in the yard, was hit by a bullet and was killed instantly.
Een oude vrouw probeert met een pan onder de arm water te halen op de binnenplaats, maar wordt neergeschoten.
yard (also: aerial, antenna)
volume_up
ra {de}
yard (also: court, courtyard)
volume_up
erf {het}
that in your dim kitchen, your laundry, your bleak concrete yard,
in jouw schemerige keuken, bij jouw was, op jouw zielloze betonnen erf,

2. measurement units

yard
Winchell now first and ten for Permian inside their five-yard line.
Winchell is op het veld en tien man van Permian binnen hun vijf yard lijn.
When we get on a five-yard line, you're going to need my Rangers.
Als we de vijf-yard lijn bereiken, heb je mijn Rangers hard nodig.
Hey, we are at the 10- yard line here, men.
He, we zijn hier op de 10-yard lijn, mannen.

Synonyms (English) for "yard":

yard

Context sentences for "yard" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd there was a wasp's nest that I had let grow in my yard, right outside my door.
Er zat een wespennest, dat had ik laten groeien in mijn tuin, net buiten mijn deur.
EnglishI say that because perhaps he ought to look a bit more in his own back yard.
Ik zeg dat omdat hij misschien een beetje beter in zijn eigen keuken zou moeten kijken.
EnglishThe Commission is now investigating suspected state aids to that particular yard.
De Commissie doet op dit moment onderzoek naar het verlenen van staatssteun aan de werf in kwestie.
EnglishI fear that Parliament's action has merely relegated the Statute to a kind of shunting yard.
Ik vrees dat de zaak door de handelwijze van het Parlement op de lange baan wordt geschoven.
EnglishIt is not our back yard, but our front yard, and in the long term, a future EU territory.
Het is niet onze achtertuin maar onze voortuin en op de lange termijn zal het ooit EU-gebied zijn.
EnglishWe cannot be the victim of the ‘ NIMBY’ syndrome: not in my back yard.
We mogen niet ten prooi vallen aan het NIMBY-syndroom:.
EnglishDog walks out of the yard, gets the shit shocked out of him.
Als de hond uit de tuin loopt, krijgt ' ie een doodschok.
EnglishHis mother gave him a part of the garage, and he collected things from yard sales, and he made stuff.
Zijn moeder gaf hem een deel van de garage, en hij verzamelde dingen uit tuinverkopen, en hij maakte dingen.
EnglishMike Winchell drops back, throws a 50- yard bomb.!
Mike Winchell valt terug en gooit een worp van 50 yards.
EnglishBut I didn't have materials to use, so I went to a scrap yard where I found my materials.
EnglishPeople are always saying that South-Eastern Europe is the European Union's crisis-riven back yard.
Er wordt vaak in herinnering gebracht dat Zuid-Oost-Europa de in crisis verkerende " achtertuin " van de Europese Unie is.
EnglishThis feed yard was going to tear down their whole veterinary facility; all they needed to do was move the flag.
Dit voederbedrijf plande de afbraak van hun ganse dierenkliniek, terwijl ze enkel die vlag moesten verplaatsen.
EnglishWe then dug a big hole to put in a rainwater catchment tank to take our yard water independent.
Dan graven wij een groot gat om de regenwatertank in te plaatsen om een zelfvoorzienende bron van water te hebben voor de tuin.
EnglishIf we are prepared to take up our own responsibilities in our own back yard, then we can achieve success.
Als wij bereid zijn eigen verantwoordelijkheid op ons te nemen in nabijgelegen regio's kunnen wij ook successen boeken.
EnglishThey were spotted at the police impound yard.
Ze zijn gezien bij de inbeslaggenomen goederen.
EnglishIn the yard of a chain gang in Alabama.
Op de buitenplaats van een 'chain gang' in Alabama.
EnglishThis bank is their yard, so don't fuck with me.
Deze bank is hun tuin, dus geen gedonder.
EnglishCars are taken to the scrap-yard.
Deze worden wel naar een recyclingbedrijf gebracht.
EnglishSo this is the leaves in my yard, essentially.
Dit zijn dus de bladeren in mijn tuin.
EnglishTrish, does that tractor out in the yard work?