"younger" translation into Dutch

EN

"younger" in Dutch

NL

EN younger
volume_up
{comparative}

younger
volume_up
jonger {comp.}
80 % are younger than 34, whilst 43 % are under 14 years.
80 procent is jonger dan 34 jaar en 43 procent is jonger dan 14.
So what's happening is that the ants work inside the nest when they're younger.
Wat er gebeurt, is dat de mieren binnen in het nest werken als ze jonger zijn.
Indeed, he is quite right: none of us are getting any younger.
Daar heeft hij volkomen gelijk in: niemand van ons wordt er jonger op.

Synonyms (English) for "younger":

younger
English
young

Context sentences for "younger" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNaturally the substructure of this attempt can only be the younger generation.
Natuurlijk kan een dergelijke inspanning slechts gegrondvest worden op de jeugd.
EnglishTo the younger generation, this was, above all, an inspiring ambition and a challenge.
Voor de jongere generatie was het bovenal een inspirerend ideaal en een uitdaging.
EnglishHe was about 16 years old, and we were all about 12 years old -- younger guys.
Hij was ongeveer 16, en wij waren allemaal ongeveer 12, jongere kerels.
EnglishMy colleagues are mainly concerned about the younger people who are unemployed.
De zorg van de collega's gaat vooral uit naar de jongere werklozen.
EnglishAnd there's some younger clones dotting the landscape behind it.
Er zijn wat jongere klonen te zien als puntjes in het landschap erachter.
EnglishWhen I was younger, I loaded and unloaded hundreds and hundreds of pigs and heads of cattle.
In mijn jeugd heb ik honderden varkens en runderen geladen en gelost.
EnglishUnfortunately, those gangsters have been replaced by other younger and even more vicious criminals.
Helaas zijn er voor die gangsters jongere, nog zwaardere criminelen in de plaats gekomen.
EnglishWhat kind of Europe are we going to hand on to the younger generation?
Welk Europa kunnen wij aan de opkomende generaties overdragen?
EnglishIn recent years, ever younger athletes have been taking part in major sporting events.
De laatste jaren neemt het aantal minderjarige sporters dat aan grote sportwedstrijden meedoet sterk toe.
EnglishAnd she assigned one of the older kids to each of the younger kids.
Ze koppelde elk van de oudere kinderen aan een van de jongere.
EnglishAnd then her younger brother stood up and said, "I'm also positive.
Haar jongere broer stond op en zei: "Ik ben ook positief.
EnglishThat's a very important component of Roots and Shoots, with older kids talking to younger ones.
Dat is een heel belangrijk onderdeel van Roots and Shoots, oudere kinderen die met de jongere spreken.
EnglishThe younger brother is 86, the older one’s 95; they wanted to show me how much more flexible they were.
De jongere broer is 86, de oudere is 95; ze wilden laten zien hoeveel leniger ze waren geworden.
EnglishWe must therefore ensure that our younger generation learns to read the language of our cinema.
Wij moeten er dus voor zorgen dat onze jongere generaties leren om de taal van onze cinema te interpreteren.
EnglishWe see higher rates in younger women than younger men in many of these highly affected countries.
We zien hogere percentages bij jongere vrouwen dan bij jongere mannen in veel van deze hard getroffen landen.
EnglishIt will be younger farmers coming into organic farming who are going to have to address this tremendous challenge.
Juist de jongere boeren die in de biologische landbouw gaan staan voor deze enorme uitdaging.
EnglishTransfer targets are becoming younger and younger: a player becomes transferable at the age of 15.
Het gaat bij transfers om steeds jongere spelers: spelers mogen al vanaf hun vijftiende worden getransfereerd.
EnglishHere I am thinking especially about the younger generation.
Ik denk hierbij met name aan de jongere generatie.
EnglishVocational skill program for the older siblings so the younger ones are not stopped from coming to school.
Beroepskwalificatieprogramma's voor de oudere zussen en broers zodat de jongere naar school blijven komen.
EnglishWe owe it above all to the younger generation to make a practical commitment to the future of our economy.
Als wij een concreet engagement willen voor de economische vooruitzichten moeten wij bij de jeugd aankloppen.