"2000" translation into Finnish

EN

"2000" in Finnish

See the example sentences for the use of "2000" in context.

Context sentences for "2000" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt does not limit the use of the other 2 000 or so chemicals used in cigarettes.
Siinä ei rajoiteta muiden noin 2 000:n savukkeissa käytetyn kemikaalin käyttöä.
EnglishThe success in establishing the Natura 2000 network has so far been very limited.
Natura 2000 -verkon luominen on tähän mennessä onnistunut erittäin rajoitetusti.
EnglishMr President, Commissioner, World Expo 2000 will also be taking place that year.
Arvoisa puhemies, arvoisa komissaari, pidetäänhän Expo 2000 -maailmannäyttelykin.
EnglishThe situation only got worse from 2000 to 2001 and the trend continued into 2002.
Tilanne on vain pahentunut vuodesta 2000 vuoteen 2001 ja edelleen vuoteen 2002.
EnglishDear colleagues, these discussions last from 15.00 to 20.00, which is five hours.
(EN) Hyvät kollegat, nämä keskustelut kestävät klo 15.00-20.00, eli viisi tuntia.
EnglishThe Lisbon Strategy launched in 2000 has not brought the progress we hoped for.
Vuonna 2000 laadittu Lissabonin strategia ei ole tuonut toivomaamme kehitystä.
EnglishThe Natura 2000 network is one of the best moves made since the Union's inception.
Natura 2000 -verkosto on yksi parhaimmista toimista unionin perustamisen jälkeen.
EnglishOne solution is to combine the youth programmes planned for the years 2000-2006.
Yksi vaihtoehto on yhdistää vuosille 2000-2006 suunnitellut nuoriso-ohjelmat.
EnglishBudget estimates for the European Parliament and the European Ombudsman for 2000
Talousarvio 2000: Ennakkoarvio EP: n ja oikeusasiamiehen tuloista ja menoista
EnglishSEM 2000 has for example taken up 23 of the positions of which 8 are on A2-level.
Muun muassa on SEM 2000 kiinnittänyt huomiota 23 virkaan, joista 8 on A2-tasoisia.
EnglishThese reforms are necessary quite apart from the wider context of Agenda 2000.
Nämä uudistukset ovat tarpeen Agenda 2000 -ohjelman laajemman sisällön lisäksi.
EnglishFunding comes first and foremost, and Agenda 2000 is currently under discussion.
Ensinnäkin taloudelliset varat, - ja tällä hetkellä keskustellaan Agenda 2000: sta.
EnglishUnfortunately, that has been the story of all the budgetary procedures since 2000.
Sama pätee valitettavasti kaikkiin talousarviomenettelyihin vuodesta 2000 lähtien.
EnglishNatura 2000, however, has a cost that has not so far been calculated precisely.
Natura 2000 -ohjelman kustannuksia ei ole kuitenkaan vielä laskettu tarkkaan.
EnglishI should perhaps come back to the budgetary procedure for the budgetary year 2000.
Saanen palata ehkä vielä kerran varainhoitovuoden 2000 talousarviomenettelyyn.
EnglishI strongly support the Commission's third multiannual programme for 1997-2000.
Tuen voimakkaasti komission kolmatta monivuotista ohjelmaa vuosille 1997-2000.
EnglishAgenda 2000 is a challenge, but it also demonstrates Europe's internal strength.
Aloite jota me parlamentin jäseninä haluamme puolustaa äänestäjiemme edessä.
EnglishAs I understand it, you expect to have an answer by 31 December 2000 at the latest.
Ymmärtääkseni laskette voivanne vastata viimeistään 31. joulukuuta vuonna 2000.
EnglishIt was in 2000 that the idea of creating a virtual European library was launched.
Vuonna 2000 esitettiin ajatus virtuaalisen eurooppalaisen kirjaston perustamisesta.
EnglishThe Charter was only a political declaration when it was initially agreed in 2000.
Perusoikeuskirja oli pelkkä poliittinen julistus vuonna 2000, kun se hyväksyttiin.

Other dictionary words

English
  • 2000

More translations in the Dutch-English dictionary.