"a good team" translation into Finnish

EN

"a good team" in Finnish

See the example sentences for the use of "a good team" in context.

Context sentences for "a good team" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn football, a good team with a bad coach would never reach the top of the league.
Jalkapallossa hyvä joukkue, jolla on huono valmentaja, ei nousisi milloinkaan sarjan kärkeen.
EnglishHowever, we are counting on your creativity and on a good team spirit among your people.
Luotamme kuitenkin luovuuteenne ja komission hyvään ryhmähenkeen.
EnglishWe have a good team of people working on the Balkans in the Commission.
Komissiossa on hyvä työryhmä, joka tarkastelee Balkanin asioita.
EnglishWe look forward to working with the good team that you have in Mr Nicolaï and his colleagues.
Odotamme innokkaasti yhteistyötä ministeri Nicolaïn ja hänen kollegojensa muodostaman erinomaisen työryhmän kanssa.
EnglishYou have a good team; we know it is united.
Teillä on hyvä joukkue, jonka tiedetään hitsautuneen yhteen.
EnglishI have to say that we made a good team.
Minun on todettava, että muodostimme hyvän tiimin.
EnglishIt has been a very good team effort.
Olette tehneet erinomaista tiimityötä.
EnglishWe will make a good team.
EnglishThey succeeded in this, and I should like to thank them both warmly for their efforts, their work, but also for the good team spirit and pleasant cooperation which I have experienced from both.
He onnistuivat tässä, ja haluan kiittää heitä molempia lämpimästi suuresta työstä sekä hyvästä ryhmähengestä ja miellyttävästä yhteistyöstä, jota molemmat ovat minulle tarjonneet.

Other dictionary words

English
  • a good team

In the English-Japanese dictionary you will find more translations.