"a great example" translation into Finnish

EN

"a great example" in Finnish

See the example sentences for the use of "a great example" in context.

Similar translations for "a great example" in Finnish

great noun
great adjective
great adverb
great! interjection
Finnish
example noun

Context sentences for "a great example" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis boosts market confidence in its decisions and is a great example of open government.
Tämä on lisännyt markkinoiden luottamusta päätöksiin ja on hieno esimerkki avoimesta hallinnosta.
EnglishI use football as a great example, because in a way Europe is the best in the world in football.
Käytän jalkapalloa hyvänä esimerkkinä, koska tavallaan Eurooppa on maailman paras jalkapallossa.
EnglishThat sets a great example for the one-minute speeches to follow.
Tässä erinomainen malli seurattavaksi tulevissa puheenvuoroissa.
EnglishSlovenia is a great example of the success of the enlargement.
Slovenia on erinomainen esimerkki laajentumisen onnistumisesta.
EnglishThis boosts market confidence in its decisions and is a great example of open government.
Tällä tuetaan markkinoiden luottamusta pankin päätöksiin, ja tämä on hieno esimerkki avoimesta hallinnosta.
EnglishThe directive is also - as I have already said - a great example of interinstitutional cooperation.
Direktiivi on myös - kuten olen jo sanonut - loistava esimerkki toimielinten välisestä yhteistyöstä.
EnglishFrom your name, one would not imagine you spoke such excellent Swedish: that sets a great example.
Nimestänne päätellen ei uskoisi, että puhutte niin erinomaista ruotsia: olette meille hieno esimerkki.
EnglishMy country, Estonia, is a great example of a successful transition to a funded pension scheme.
Oma maani, Viro, on hyvä esimerkki siitä, miten rahastoivaan eläkejärjestelmään voidaan siirtyä menestyksekkäästi.
EnglishIt is a great example for the rest of the African countries.
Tämä on hieno esimerkki muillekin Afrikan maille.
EnglishTown councils, for example, are unaware that they could be EMAS certified and set a great example.
Esimerkiksi kaupunginvaltuustot eivät tiedä, että ne voisivat saada EMAS-sertifioinnin ja toimia hyvänä esimerkkinä.
EnglishHe offered everybody a great example of faith and courage and endured the suffering of his later years with great dignity.
Hän antoi kaikille hienon esimerkin uskosta ja rohkeudesta ja kesti viimeisten vuosiensa kärsimykset erittäin arvokkaasti.
EnglishThe presentation that Professor Jeffrey Sachs made to the committee recently was a great example of how that money can be targeted.
Professori Jeffrey Sachsin valiokunnan kokouksessa hiljattain pitämä esitelmä antoi hyvän esimerkin siitä, miten varat voidaan kohdistaa.
EnglishWhat a great example of agency operations that was: at the end of the year the Commission put forward a proposal that this agency be reorganised.
Se olikin hyvä esimerkki erillisvirastojen toiminnasta: vuoden lopulla komissio teki ehdotuksen viraston uudelleenorganisoinnista.
EnglishThis is a great example of a situation where we already have reams of legislation in place and Member States are ignoring the laws that they have signed up to.
Tämä on erinomainen esimerkki tilanteesta, jossa lainsäädäntöä on jo voimassa runsain mitoin ja jossa jäsenvaltiot eivät noudata lakeja, joita ne ovat sopineet noudattavansa.
EnglishSlovakia's adoption of the euro is a great example to other states and an incentive to them to increase their efforts and adopt additional measures for achieving the convergence criteria.
Euron käyttöönotto Slovakiassa on hieno esimerkki muille valtioille ja kannustin lisätä ponnisteluja ja hyväksyä lisätoimenpiteitä lähentymiskriteerien saavuttamiseksi.
EnglishIt seems to me that the only time that we can really feel European is, for instance, through sport: the Ryder Cup in golf is a great example, and Eurovision is something that brings us together.
Mielestäni voimme tuntea itsemme eurooppalaisiksi ainoastaan esimerkiksi urheilun yhteydessä: golfin Ryder Cup on hyvä esimerkki tästä. Myös Euroviisut saattavat kansalaisia yhteen.

Other dictionary words

English
  • a great example

In the English-Arabic dictionary you will find more translations.