"a great extent" translation into Finnish

EN

"a great extent" in Finnish

See the example sentences for the use of "a great extent" in context.

Similar translations for "a great extent" in Finnish

great noun
great adjective
great adverb
great! interjection
Finnish
extent noun

Context sentences for "a great extent" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWomen are, to a very great extent, the victims and those who suffer in wars now.
Naiset ovat hyvin suurissa määrin nykyaikaisten sotien uhreja ja kärsijöitä.
EnglishThe confrontations are about political and economic power to a great extent.
Välienselvittelyssä on pitkälti kyse poliittisesta ja taloudellisesta vallasta.
EnglishWhether these are dangers or opportunities depends to a great extent on ourselves.
Se, ovatko nämä asiat uhkia vai mahdollisuuksia, riippuu pitkälti meistä itsestämme.
EnglishThis requires to a great extent a rapid reaction and good management of the change.
Tämä edellyttää erityisesti nopeaa reagoimista ja hyvää muutosten hallintaa.
EnglishAs a result, we are now worryingly dependent on imports to a great extent.
Tämän vuoksi on huolestuttavaa, että olemme yhä enemmän riippuvaisia tuonnista.
EnglishIn the west twentieth-century Europe was built to a great extent on social values.
1900-luvun läntinen Eurooppa rakennettiin pitkälti sosiaalisille arvoille.
EnglishHere our role lies in labelling, which still differs to a great extent.
Tehtävä, johon on puututtava, on merkitseminen, koska siinä on vielä suuria eroja.
EnglishHe was also responsible for developing the concept to such a great extent.
Häntä saamme myös kiittää käsitteen kehittämisestä nykyiseen laajuuteensa.
EnglishIn our amendments, we have concentrated to a very great extent on soil protection.
Tarkistuksissamme olemme keskittyneet erityisesti maaperän suojeluun.
EnglishSecondly, the activities of recreational fishermen do not affect stocks to any great extent.
Toiseksi, virkistyskalastajien kalastustoiminta ei juurikaan vaikuta kalakantoihin.
EnglishThe report has to a great extent avoided acknowledging Russia's real role in this region.
Mietinnössä on vältelty pitkälti tunnustamasta Venäjän todellista asemaa tällä alueella.
EnglishTo a great extent, the EU will be responsible for guiding the implementation of this status.
EU:lla on jatkossa suuri vastuu tämän aseman täytäntöönpanon ohjaamisesta.
EnglishOur economic problems were, to a great extent, exacerbated by 11 September.
Syyskuun 11. päivä lisäsi taloudellisia ongelmiamme huomattavasti.
EnglishHowever, the truth is that this process is paralysed, to a great extent for legal reasons.
Asia on kuitenkin niin, että prosessi on pysähtynyt suurelta osin oikeudellisista syistä.
EnglishI am pleased that your report to a great extent supports the approach taken by the Commission.
Olen tyytyväinen, että mietinnössänne tuetaan suurelta osin komission lähestymistapaa.
EnglishIt goes without saying that a strict liability scheme can to a great extent contribute to this.
On sanomattakin selvää, että ankaran vastuun järjestelmä voi suuresti edesauttaa tätä.
EnglishMy confusion has been caused to a great extent by the acumen of some of the speeches that came before.
Hämmennykseni johtuu suuresti joidenkin aiemmin pidettyjen puheiden älykkyydestä.
EnglishAll this hinges to a great extent on the European Union today.
YK ei voi kehittyä tällä tavoin. Moni asia riippuu nyt Euroopan unionista.
EnglishTourism remains a sleeping giant to a great extent in the Member States.
Matkailu on hyvin pitkälti nukkuva jättiläinen jäsenvaltioissa.
EnglishI am pleased to see that the opinions of Parliament and the Commission coincide to a great extent.
Olen tyytyväinen siihen, että parlamentin ja komission kannat ovat hyvin samansuuntaiset.

Other dictionary words

English
  • a great extent

Moreover, bab.la provides the English-Swedish dictionary for more translations.