"a great nation" translation into Finnish

EN

"a great nation" in Finnish

See the example sentences for the use of "a great nation" in context.

Similar translations for "a great nation" in Finnish

great noun
great adjective
great adverb
great! interjection
Finnish
nation noun
Finnish

Context sentences for "a great nation" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishChina is a great nation and we wish to cooperate with China on the basis of partnership.
Kiina on suuri kansakunta, ja haluamme tehdä sen kanssa yhteistyötä kumppanuuden pohjalta.
English(FR) Turkey is a great nation and a key partner of the European Union.
Turkki on suuri maa ja Euroopan unionin tärkeä kumppani.
EnglishThe United Kingdom is a great nation.
Yhdistynyt kuningaskunta on erinomainen kansakunta.
EnglishIf it does so, we will return to growth, we will meet our commitments and we will be a great nation, part of Europe once again.
Jos se tekee niin, me palaamme kasvuun, täytämme sitoumuksemme ja olemme jälleen suuri kansakunta, jälleen osa Eurooppaa.
English(SV) Mr President, Iceland is a small nation in terms of its population, with around 300 000 inhabitants, but it is a great nation.
(SV) Arvoisa puhemies, Islanti on asukasmääränsä, noin 300 000 asukkaan, osalta pieni valtio, mutta se on suuri valtio.
English   Mr President, China is a great nation and has been a great civilisation, but its name and standing are diminished by its human rights abuses.
   – Arvoisa puhemies, Kiina on suuri kansakunta. Kiina on ollut tärkeä korkeakulttuuri, mutta sen mainetta ja asemaa heikentävät maan ihmisoikeusloukkaukset.
EnglishThe Turkish nation is a great nation, but it is distinct from the nations of Europe in terms of its origin, its language, its history, its culture, its religion and its institutions.
Turkin valtio on suuri, mutta se eroaa Euroopan valtioista alkuperänsä, kielensä, historiansa, kulttuurinsa, uskontonsa ja instituutioidensa osalta.
EnglishI would also be most surprised if a great nation such as Turkey were to accept such contemptuous treatment at the hands of such European institutions as the Commission and Parliament.
Olisin myös hyvin yllättynyt, jos Turkin kaltainen suurvaltio sulattaisi komission ja parlamentin kaltaisten EU:n toimielinten halveksivan kohtelun.
EnglishI wish you and your great nation all the best, and convey my best wishes too in respect of our cooperation between the great nation of India and the European Union.
Toivotan teille ja teidän suurelle kansakunnallenne kaikkea parasta, ja esitän parhaat onnentoivotukseni myös Intian suuren kansakunnan ja Euroopan unionin yhteistyölle.
EnglishI fear that disillusion and blackmail, today regarding the Customs Union, tomorrow regarding Cyprus, may deeply trouble our relations with this great nation.
Pelkään, että harhakuvitelmien romahtaminen ja etujen kiristäminen, tänään tullisopimuksesta, huomenna Kyproksen tilanteesta, sekoittavat perin pohjin suhteemme tämän suuren maan kanssa.
EnglishThere is an incompatibility between our political Union and the destiny that this great Nation State, which we respect, wishes to pursue on a sovereign and nationalist basis.
Poliittinen unionimme ja se tulevaisuus, johon tämä kunnioittamamme suuri kansallisvaltio haluaa pyrkiä itsenäiseltä ja nationalistiselta pohjalta, eivät ole yhteensopivia.

Other dictionary words

English
  • a great nation

More translations in the English-Romanian dictionary.