"a group of people" translation into Finnish

EN

"a group of people" in Finnish

See the example sentences for the use of "a group of people" in context.

Similar translations for "a group of people" in Finnish

group noun
to group verb
of preposition
Finnish
people noun
to people verb

Context sentences for "a group of people" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe same group of people feels that Kosovo is part of Europe and ought to be given priority.
Saman ryhmän mielestä Kosovo kuuluu Eurooppaan ja on ensisijaisessa asemassa.
English(SK) The poorest group of people in the European Union are certainly the Roma.
(SK) Romanit ovat epäilemättä Euroopan unionin köyhin väestöryhmä.
EnglishThis means that the new negotiations will be conducted by a different group of people.
Tämä tarkoittaa, että uudet neuvottelut käydään eri ihmisten kanssa.
EnglishThey are a group of people who want to start a co-op to produce Fair Trade coffee.
Kyseessä on ryhmä ihmisiä, jotka haluavat perustaa osuuskunnan tuottaakseen reilun kaupan kahvia.
EnglishThis directive in fact affects a different group of people from those in the UN protocol.
Direktiivi koskee itse asiassa eri ihmisryhmää kuin se, johon YK:n pöytäkirjassa viitataan.
EnglishI appeal to the Commission not to forget this hard-pressed group of people in its programmes.
Vetoan komissioon, ettei se unohtaisi ohjelmissaan tätä ankarasti sorrettua kansanryhmää.
EnglishThere's a second group of people who believe that the Indus script represents an Indo-European language.
Toinen ihmisryhmä uskoo Indus-kirjoituksen edustavan indoeurooppalaista kieltä.
EnglishSo it was quite a group of people who contributed to today's success.
Tämän päivän menestyksen takana oli siis melkoinen joukko ihmisiä.
EnglishThis is a terrible prospect, since it indicates that a large group of people are becoming poorer.
Tämä on pelottavaa, koska tämä osoittaa, että suuri ihmisryhmä köyhtyy.
EnglishI do not belong to that group of people which believes that this is where the main problem lies.
En kuulu niihin, jotka ajattelevat, että tässä on keskeisin ongelma.
EnglishIt is the same sort of group of people, who are not football fans, who are responsible for this.
Siihen ovat syypäitä samankaltaiset ryhmät, eivätkä niiden jäsenet ole jalkapallon kannattajia.
EnglishThere are many people and, I hope, an increasingly large group of people who will take a different view.
Ihmisiä on paljon, ja toivon, että yhä suurempi osa heistä on eri mieltä.
EnglishInstant messaging is like having a real-time conversation with another person or a group of people.
Pikaviestien avulla voit keskustella toisen henkilön tai usean henkilön kanssa reaaliajassa.
EnglishWhat is more, it is virtually impossible in practice to control the working time of this group of people.
Lisäksi on lähes mahdotonta käytännössä valvoa tämän ihmisryhmän työaikaa.
EnglishThere is a group of people who very definitely are planning to be there.
Tietyt ihmiset aikovat aivan varmasti olla paikalla.
EnglishWas that not a way of offending a very large group of people?
Eikö juuri se ollut tapa loukata hyvin suurta osaa väestöstä?
EnglishThe figures speak for themselves; policy-makers need to be particularly aware of this group of people.
Luvut puhuvat puolestaan. Päätöksentekijöiden on oltava erityisen tietoisia tästä väestöryhmästä.
EnglishInstant messaging (IM) allows you to have a real-time conversation with another person or a group of people.
Pikaviestien avulla voit keskustella toisen henkilön tai usean henkilön kanssa reaaliajassa.
EnglishIt turns out that we can't even be in a group of people without instinctively mirroring, mimicking their opinions.
Emme voi olla ryhmässä vaistomaisesti jäljittelemättä muiden mielipiteitä.
EnglishMoreover, we cannot ignore the fact that there is one more group of people - those living on capital income.
Emme myöskään voi jättää huomiotta erästä toista ihmisryhmää - pääomatuloilla eläviä ihmisiä.

Other dictionary words

English
  • a group of people

More translations in the Portuguese-English dictionary.