"a guinea pig" translation into Finnish

EN

"a guinea pig" in Finnish

See the example sentences for the use of "a guinea pig" in context.

Similar translations for "a guinea pig" in Finnish

Guinea noun
Finnish
pig noun
to pig verb
Finnish

Context sentences for "a guinea pig" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI just like to dive right in and become sort of a human guinea pig.
Haluan vain sukeltaa suoraan sisään ja olla eräänlainen ihmiskoe-eläin.
EnglishFirst, it was the guinea pig of a Communist state that was breaking up.
Se oli ensin hajoavan kommunistisen valtion koekaniini.
EnglishThat is pure cynicism, for surely it means that we are using man and nature as a form of guinea-pig!
Sen on julkea ehdotus, ja merkitsee, että teemme ihmisistä ja luonnosta tavallaan koekaniineja!
EnglishLike Mrs Roth-Behrendt, I love animals, and proof of this is the fact that I have two dogs, three cats and a guinea pig at home.
Minä rakastan eläimiä: todisteena siitä minulla on kotona kaksi koiraa, kolme kissaa ja marsu.
EnglishI have to tell you, Mr President, that my daughter Elisabetta has a tiny pet, a guinea pig, therefore a rodent, called Schumi.
Arvoisa puhemies, teidän on hyvä tietää, että tyttärelläni Elisabettalla on pieni kotieläin, marsu, siis jyrsijä, jonka nimi on Schumi.
EnglishThen it became a guinea pig for an EU which at the time, more than ten years ago, did not have real foreign or security policy.
Sen jälkeen maasta tuli EU:n koekaniini, jolla tuolloin, yli kymmenen vuotta sitten, ei ollut todellista ulko- tai turvallisuuspolitiikkaa.
EnglishCommissioner Rehn, the Greek experiment has been a failure and you have exterminated the guinea pig economically, socially and politically.
Komission jäsen Rehn, Kreikan kokeilu on epäonnistunut, ja te olette tuhonneet koekaniinin taloudellisesti, sosiaalisesti ja poliittisesti.
EnglishIt was also a guinea pig for a NATO in search of a new mission and sadly also one for all those who feed off violence and war.
Maa oli myös Naton koekaniinina, kun tämä etsi itselleen uutta tehtävää, ja valitettavasti myös kaikkien väkivaltaa ja sotaa lietsoneiden tahojen koekaniinina.
EnglishMr President, you who pay great attention to my explanations of vote know that I have a guinea pig at home, who is also affected by this regulation.
Te, arvoisa puhemies, joka seuraatte tarkkaavaisesti äänestysselityksiäni, tiedätte, että minulla on kotona marsu, jota tämä asetus myös koskee.
EnglishWe will not be able to use European industry, which has been dealing with its own affairs well, as a guinea pig again unless the system is operated in a slip-shod fashion.
Emme voi käyttää hyvin asiansa hoitanutta eurooppalaista teollisuutta koekaniinina jälleen kerran vain siksi, että asiassa toimitaan huolimattomasti.
EnglishI would now like to turn to Bosnia and Herzegovina, which has been a guinea pig for 15 years, and this is something of which the Bosnian, Croat and Serbian nations have been well aware.
Nyt haluan palata Bosnia ja Hertsegovinaan, joka on toiminut koekaniinina 15 vuoden ajan. Tästä bosnialainen, kroatialainen ja serbialainen väestöryhmä ovat hyvin tietoisia.
English(EL) Mr President, exactly a year ago, the leaders of the European Union and the Greek Prime Minister decided that Greece should play the part of economic and social guinea pig.
(EL) Arvoisa puhemies, tasan vuosi sitten Euroopan unionin johtajat ja Kreikan pääministeri päättivät, että Kreikan pitäisi toimia taloudellisena ja yhteiskunnallisena koekaniinina.

Other dictionary words

English
  • a guinea pig

Translations into more languages in the bab.la Czech-English dictionary.