"a handful" translation into Finnish

EN

"a handful" in Finnish

See the example sentences for the use of "a handful" in context.

Similar translations for "a handful" in Finnish

handful noun

Context sentences for "a handful" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOnly a handful of shareholders and investors have benefited from deregulation.
Vain pieni määrä osakkeenomistajia ja keinottelijoita hyötyy sääntelyn purkamisesta.
EnglishThe biggest benefits are mainly enjoyed by only a handful of countries, including China.
Eniten järjestelmästä hyötyy vain kourallinen valtioita, joihin kuuluu myös Kiina.
EnglishOut of the 7 213 words in this report, a mere handful are dedicated to the truth.
Tämän mietinnön kaikkiaan 7 213 sanasta ainoastaan kuudessa kerrotaan totuus tilanteesta!
EnglishWe reject administrative legislation for the benefit of a handful of multinationals.
Me hylkäämme hallinnollisen lainsäädännön muutamien monikansallisten yritysten hyväksi.
EnglishHow can you achieve this with just a handful of officials in the Commission?
Kuinka tämä voisi olla saavutettavissa ainoastaan muutaman komission virkamiehen avulla?
EnglishThere are only a handful of European countries which can really have a presence in space.
On vain kourallinen Euroopan valtioita, jotka voivat olla todella läsnä avaruudessa.
EnglishWe have an energy and transport policy for a handful of big companies.
Energia- ja liikennepolitiikkamme on suunnattu kouralliselle suuryrityksiä.
EnglishWe shall never allow the supply to be determined by a handful of multinational companies.
Emme koskaan salli sitä, että kourallinen monikansallisia yhtiöitä päättää tarjonnasta.
EnglishIn Germany, there are a handful of companies in the feed sector that work with fat.
Saksassa on kourallinen rehualan yrityksiä, jotka käyttävät rasvaa.
EnglishIt restricts consultation to a handful of Brussels federations.
Siinä rajoitetaan kuuleminen pieneen joukkoon Brysselissä toimivia liittoutumia.
EnglishThe Right-wing extremists are a handful of criminals, not organized into political parties.
Äärioikeistolaiset ovat muutamia harvoja rikollisia eivätkä he ole järjestäytyneet puolueiksi.
EnglishSomehow, thanks to some very skilful manoeuvring from a handful of people, success was achieved.
Muutamien ihmisten taitavan taktikoinnin ansiosta onnistuimme jotenkin pääsemään tulokseen.
EnglishThere is always a handful of people who are susceptible to this.
Aina on olemassa joitakin ihmisiä, jotka ovat alttiita tällaiselle.
EnglishI therefore believe that we should have a handful of working languages.
Tämän vuoksi katson, että meillä on oltava muutama työkieli.
EnglishHowever, a question arises: will this benefit everyone, or just a handful of 'chosen' ones?
Tästä herää kuitenkin yksi kysymys. Hyödyttääkö tämä kaikkia vai ainoastaan ”harvoja ja valittuja”?
EnglishWe are storing millions, even billions of data for 10 years for perhaps a handful of cases.
Varastoimme miljoonia, jopa miljardeja tietoja kymmeneksi vuodeksi kenties muutamaa tapausta varten.
EnglishA mere handful see support from the government of Gujarat State.
Vain muutama niistä saa tukea Gujaratin osavaltion hallitukselta.
EnglishToday we are only a handful of MEPs who represent these groups.
Tällä hetkellä Euroopan parlamentissa on vain kourallinen jäseniä, jotka edustavat näitä ryhmiä.
EnglishThey were not allowed to keep a single handful of grain for themselves.
He eivät saaneet pitää itsellään edes kourallista jyviä.
EnglishThe Buildings Directive has only been properly transposed by a handful of Member States.
Vain muutamat jäsenvaltiot ovat saattaneet rakennusdirektiivin kunnolla osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Other dictionary words

English
  • a handful

Even more translations in the English-Polish dictionary by bab.la.