"a hint" translation into Finnish

EN

"a hint" in Finnish

See the example sentences for the use of "a hint" in context.

Similar translations for "a hint" in Finnish

hint noun
to hint verb

Context sentences for "a hint" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis provides a hint of the problem that we have when reading your communication.
Tämä ehkä osoittaa, millaisia ongelmia meillä on lukiessamme tiedonantoanne.
EnglishRemember that anyone using the computer will be able to see the password hint.
Muista, että kuka tahansa tietokonetta käyttävä voi nähdä salasanavihjeen.
EnglishIf you would like to use a password hint, type the hint in the Password hint box.
Jos haluat käyttää salasanavihjettä, kirjoita se Salasanavihje-ruutuun.
EnglishThere is a hint of bias in a number of the amendments to the resolution tabled by the UEN Group.
Useat UEN-ryhmän päätöslauselmaan esittämät tarkistukset ovat hitusen syrjiviä.
EnglishIf you've already created a password, you'll need to change it to create a password hint.
Jos olet jo luonut salasanan, sinun on muutettava sitä, jotta voit luoda salasanavihjeen.
EnglishIf your computer is on a domain, you can't create a password hint.
Jos tietokone on liitetty toimialueeseen, et voi luoda salasanavihjettä.
EnglishClick Create password, and then type a password and password hint.
Napsauta Luo salasana ja kirjoita haluamasi salasana ja salasanavihje.
EnglishLadies and gentlemen, there is a hint of sadness today; we are not going to try to hide it.
Hyvät parlamentin jäsenet, tänään voimme kuulla surullista siipien havinaa, sitä on turha kieltää.
EnglishWe must denounce the slightest hint of a divergence away from these strikingly European values.
Meidän täytyy tuomita pienimmätkin oireet näiden selvästi eurooppalaisten asenteiden muutoksesta.
EnglishThere is always a hint of the unexpected associated with political developments in the Middle East, however.
Tietty arvaamattomuus liittyy toki aina Lähi-idän poliittiseen kehitykseen.
EnglishEnter the new password, confirm the new password, enter a password hint, and then click Change password.
Kirjoita uusi salasana, vahvista se, kirjoita salasanavihje ja valitse sitten Muuta salasana.
EnglishThere has been no hint of the public concern that there has been surrounding GMOs, for example.
Ei ole esimerkiksi ilmennyt lainkaan sellaista julkista huolta kuin muuntogeenisten organismien kohdalla.
EnglishThe Commission' s programme for 2001, however, gives no hint of these dossiers being brought to a successful conclusion.
Mutta niiden täytäntöönpano ei ole mukana komission vuoden 2001 työohjelmassa.
EnglishWhen you create a password to log on to Windows, you can create a hint to help you remember it.
Kun luot salasanan Windowsiin kirjautumista varten, voit luoda myös vihjeen, joka auttaa muistamaan salasanan.
EnglishAll this I have said in order to drop a hint, and I hope that the interpreters understand what I mean by that.
Kaiken tämän olen sanonut antaakseni vinkin, ja toivon tulkkien ymmärtävän mitä tällä tarkoitan.
EnglishBut I must say that the hint of sadness can be compensated for, firstly, by reflecting on what we have done.
Minun on kuitenkin sanottava, että surullista siipien havinaa voidaan keventää ajattelun voimalla.
EnglishThe new Commission must be careful to ensure that in this regard too, there is not the slightest hint of suspicion either.
Uuden komission on pidettävä pikkutarkasti huolta siitä, että nyt ei synny epäilyksen häivääkään.
EnglishIt showed traces of nationalism and protectionism, and a hint of xenophobia, much as Mr Lehtinen has said.
Siinä oli häivähdys nationalismia ja protektionismia sekä merkkejä ulkomaalaisvihasta, kuten jäsen Lehtinen totesi.
EnglishAppealing for growth and greater liberalisation with a hint of sustainable development is not an adequate response.
Talouskasvuun ja vapauttamisen lisäämiseen turvautuminen kestävän kehityksen varjolla ei ole oikea vastaus.
EnglishIt is not an absolute autocracy, but it is heading in that direction with a hint of Mussolini's corporate ideas.
Kyse ei ole absoluuttisesta itsevaltiudesta, mutta suunta on kuitenkin hieman kohti Mussolinin korporatistisia ajatuksia.

Other dictionary words

English
  • a hint

More translations in the English-Thai dictionary.