"a hitch" translation into Finnish

EN

"a hitch" in Finnish

See the example sentences for the use of "a hitch" in context.

Similar translations for "a hitch" in Finnish

hitch noun
to hitch verb

Context sentences for "a hitch" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWell, in gasses, atoms move past each other so fast that they can't hitch up.
Kaasuissa atomit ohittavat toisensa niin nopeasti, etteivät ne pysty kiinnittymään.
EnglishThe ECB guaranteed that the integration of the ten new Member States would proceed without a hitch.
EKP takasi, että kymmenen uuden jäsenvaltion yhdentyminen tapahtuisi ongelmitta.
EnglishThere has been a technical problem, so no one was being devious; there was just a technical hitch.
Hidastuksen aiheutti tekninen ongelma, ei siis kaksinaamaisuus, vaan pelkkä tekninen ongelma.
EnglishThat means that each time we try to make our way to Strasbourg, in good spirits, we stumble across yet another hitch.
Tämä tarkoittaa, että joka kerta, kun yritämme päästä hyvin mielin Strasbourgiin, tulee mutka matkaan.
EnglishMr Sasi, please excuse us for this technical hitch, and please continue your statement on behalf of the Council.
Arvoisa ministeri Sasi, pyydämme anteeksi tätä teknistä häiriötä; voisitteko jatkaa puheenvuoroanne neuvoston puolesta?
Englishto hitch one's wagon to a star
yrittää saavuttaa menestystä luomalla suhteita menestyjiin
EnglishSpeed restriction was seen as a temporary and unwanted hitch in technology waiting to be perfected.
Nopeuden rajoittamista pidettiin ohimenevänä ja ei-toivottuna sivuvaikutuksena, joka johtui siitä, että tekniikka ei ollut vielä täydellistä.
EnglishWhen I learned that the whole thing was to go off without a hitch, that is to say that there was to be an agreement, I nonetheless took the liberty of voting against.
Kun tiesin, että kaikki onnistuisi eli että pääsisimme sopimukseen, sallin kuitenkin itseni äänestää vastaan.
EnglishI hope that this unfortunate hitch will not leave problems in its wake and that the credibility of our institutions and our project will not be undermined.
Toivon, että tämä valitettava kömmähdys ei jätä jälkeensä ongelmia ja että toimielintemme ja hankkeemme uskottavuus ei kärsi.
EnglishMr President, it is not that the Greens have no other speakers, it is just that we had a technical hitch, so this is my own contribution.
Arvoisa puhemies, ei ole totta, että meillä vihreillä ei olisi puhujaa, mutta meillä oli epäonnea, sen vuoksi tämä on varsinainen puheenvuoroni.
EnglishWe will see very soon whether there is a technical hitch or whether there is no political intention to honour the agreement.
Näemme varsin pian, onko tässä kyse teknisestä viasta vai siitä, ettei osapuolilla ole poliittista aikomusta pitää kiinni sopimuksesta.
EnglishIt is important that the process of ratifying this document, due to be signed on 13 December this year, also goes without a hitch in the Member States.
On tärkeää, että tämä asiakirja, joka on määrä allekirjoittaa 13. joulukuuta tänä vuonna, myös ratifioidaan hankaluuksitta jäsenvaltioissa.
EnglishIn Iceland, the myth of the economic miracle has been exposed and pressure can be heard for it to hitch up to the European imperialist chariot.
Islannissa myytti talousihmeestä on romahtanut, ja on kuultavissa ääniä, jotka painostavat sitä hyppäämään Euroopan unionin imperialistisille kärryille.
EnglishThat said, I trust that the Slovak politicians, too, will realise how necessary this document is and that the ratification will take place without a hitch.
Haluan kuitenkin uskoa, että myös slovakialaiset poliitikot huomaavat, kuinka tärkeä tämä asiakirja on, ja että ratifiointi sujuu ongelmitta.
EnglishYou spoke of the 'temporary' hitch - the word 'temporary' was yours - involving the draft European Constitution as it was received in France and the Netherlands.
Puhuitte "tilapäisestä" ongelmasta - tilapäinen-sana oli teidän valintanne - joka koskee Euroopan perustuslakiluonnoksen vastaanottoa Ranskassa ja Alankomaissa.
EnglishIn addition, I would stress the democratic need to see Parliament hitch its wagon to the major policy guidelines of the common foreign and security policy.
Toisaalta haluaisin myös korostaa, että demokratian kannalta on välttämätöntä nähdä parlamentin liittyvän yhteisen ulkoja turvallisuuspolitiikan suurten suuntaviivojen määrittelyyn.
EnglishMontreal is good news, but we have also witnessed some bad news in recent weeks, such as the impact of a hitch in the energy supply, or the gas crisis, between Ukraine and Russia.
Montrealin tulokset ovat hyvä uutinen, mutta olemme saaneet viime viikkoina myös huonoja uutisia, kuten energian toimitusongelmien vaikutus tai Ukrainan ja Venäjän välinen kaasukriisi.
EnglishThis is true but in order to avoid misunderstandings it ought to be pointed out that those countries which are not full members of NATO or the WEU are nevertheless not trying to hitch a ride.
Tämä on totta, mutta väärinkäsitysten välttämiseksi on todettava, että nämä maat, jotka eivät ole NATO: n tai WEU: n täysjäseniä, eivät myöskään yritä olla vapaamatkustajia.

Other dictionary words

English
  • a hitch

Translations into more languages in the bab.la Swahili-English dictionary.