"a hotbed" translation into Finnish

EN

"a hotbed" in Finnish

See the example sentences for the use of "a hotbed" in context.

Context sentences for "a hotbed" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI was yesterday informed by an insider of a potential new hotbed in Serbia.
Sain eilen sisäpiiritietoa mahdollisesta uudesta pesäkkeestä Serbiassa.
EnglishThe European Parliament, as represented by many MEPs, is a hotbed of fraud.
Euroopan parlamentti, sellaisena kuin sitä monet parlamentin jäsenet edustavat, on petosten tyyssija.
EnglishDavos was not a hotbed of neo-liberalism, nor was Porto Alegre simply an anti-Davos demonstration.
Davos ei ollut uusliberalismin kasvualusta, eikä Porto Alegre pelkästään Davosin vastainen mielenosoitus.
EnglishContrary to what is widely believed by our own countrymen, Bosnia-Herzegovina is not a hotbed of criminality.
Toisin kuin monet EU:n kansalaiset kuvittelevat, Bosnia ja Hertsegovina ei ole rikollisuuden tyyssija.
EnglishAs events in the last few weeks have shown, Pakistan remains a hotbed of terrorism and extremism.
Kuten muutaman viime viikon tapahtumat ovat osoittaneet, Pakistan on edelleen terrorismin ja ääriliikkeiden pesäke.
English. - (DE) The spotlight of the fight against terrorism has fallen on Yemen, which is a hotbed of Islamic extremists.
Terrorismin vastaisen taistelun valokeila on kohdistunut Jemeniin, joka on islamilaisten terroristien pesäke.
EnglishToday, more than ever, I believe in one Europe - a hotbed of ideas and projects - which is why I voted in favour of the report by Mr Zver.
Uskon tänään enemmän kuin koskaan yhteen Eurooppaan - ajatusten ja hankkeiden kehtoon - minkä vuoksi äänestin Milan Zverin mietinnön puolesta.
EnglishIn France the Interior Minister Michèle Alliot-Marie said on the subject that 'French prisons are a hotbed of recruitment for radical Islamists.'
Ranskassa sisäasiainministeri Michèle Alliot-Marie sanoi tästä, että Ranskan vankilat ovat pesäpaikka radikaalien islamistien värväykselle.
EnglishWithin this framework, the spread of weapons of mass destruction is not the only hotbed of crisis.
Joukkotuhoaseiden leviäminen ei ole tämänhetkisen kriisin ainoa taustatekijä, eivätkä joukkotuhoaseet ole ainoa maailmanlaajuista turvallisuutta ja vakautta uhkaava vaara.
EnglishWhy, then, is there such an outcry, within this old hotbed of federalism, the European Parliament, against a Treaty which boldly displays the predominant federalist philosophy?
Miksi siis Euroopan parlamentissa, federalismin vanhassa hautomossa, pidetään tällaista meteliä perustamissopimuksesta, jossa levitellään rohkeasti parlamentissa vallalla olevaa ajatusmallia?
English. - (PT) Yemen is threatening to become the new Afghanistan: al-Qaeda's favourite training camp and a hotbed for the spread of fundamentalists and terrorists throughout the Islamic world.
kirjallinen. - (PT) Jemenistä uhkaa tulla uusi Afganistan: al-Qaidan suosikkiharjoitusleiri ja pesäke fundamentalistien ja terroristien levittämiselle kaikkialle islamilaiseen maailmaan.

Other dictionary words

English
  • a hotbed

In the Greek-English dictionary you will find more translations.