"a knee" translation into Finnish

EN

"a knee" in Finnish

See the example sentences for the use of "a knee" in context.

Similar translations for "a knee" in Finnish

knee noun
to knee verb

Context sentences for "a knee" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis makes it obvious that we have bowed the knee to industrial interests here.
Tästä käy selvästi ilmi, että myönnytyksiä on tehty teollisuuden etujen tähden.
EnglishIn times of distress, the best advice is always to avoid knee-jerk reactions.
Joka tapauksessa mullistusten ajan paras ohjenuora on olla murehtimatta liikaa.
EnglishLadies and gentlemen, it is time to move on from our knee-jerk reactions of the past.
Hyvät kollegat, on aika siirtyä eteenpäin aikaisemmista äkillisistä toimistamme.
EnglishThe European Parliament does not operate on a knee-jerk, reflex system.
Toiseksi Euroopan parlamentti otettiin mukaan erittäin myöhäisessä vaiheessa.
EnglishIt was opposition to knee-jerk politics and to the writing of blank cheques for the future.
Vastustimme tapapolitiikkaa ja avointen sekkien kirjoittamista tulevaisuutta varten.
EnglishLong-term prognosis, not decisions by knee-jerk bulletin, is what is required.
Nyt tarvitaan pitkän aikavälin ennusteita, ei päätöksiä tilapäisten tiedotteiden perusteella.
EnglishHowever, I still believe that we should not have recourse to knee-jerk legislation of any kind.
Meidän ei silti mielestäni pidä laatia mitään lainsäädäntöä refleksinomaisesti.
EnglishWe must be careful not to look for magic solutions and make knee-jerk reactions as to causes.
Meidän pitää varoa etsimästä ihmeratkaisuja ja tekemästä harkitsemattomia päättelyjä syistä.
EnglishThe appeal of the abhorrent forces of knee-jerk nationalism on the far right may widen.
Äärioikeiston ennustettavissa olevan nationalismin kauhistuttavien voimien houkuttelevuus voi kasvaa.
EnglishPersonal animosities must not be cited as backing for quasi 'knee-jerk legislation'.
Henkilökohtaisia vihamielisyyksiä ei voida käyttää perusteina kapeakatseisen lainsäädännön hyväksymiselle.
EnglishWe are not in the business of knee-jerk reactions and responses.
Meidän alaamme eivät ole refleksinomaiset reaktiot ja vastaukset.
EnglishMy leg from the knee down is mangled beyond description.
Jalkani on ruhjoutunut polven alapuolelta sanoinkuvaamattomaan kuntoon.
EnglishWe must get away from this knee-jerk reaction to hedge funds and private equity funds.
On päästävä eroon tällaisesta automaattisesta tavasta reagoida vipurahastoihin ja pääomasijoitusrahastoihin.
EnglishKnee-jerk legislation, however, is never warranted.
Reaktiivisesta lainsäädännöstä ei kuitenkaan koskaan voida mennä takuuseen.
EnglishAs I recently informed the IMCO Committee, this is no time for knee-jerk reactions.
Kuten äskettäin kerroin sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle, nyt ei ole automaattisten reaktioiden aika.
English(Applause from the right) That is a knee-jerk reaction that does not respond to the needs of the consumer.
(Suosionosoituksia oikeistolta) Se on automaattinen reaktio, jolla ei vastata kuluttajien tarpeisiin.
EnglishWhat we have in this case is a knee-jerk reaction, which merely creates the illusion of greater security.
Tässä tapauksessa on kyse automaattisesta reagoinnista, mikä parantaa turvallisuutta vain näennäisesti.
EnglishI ask the Commissioner not to make knee-jerk reactions, because I believe this is a knee-jerk reaction.
Pyydän, ettei komission jäsen tekisi harkitsemattomia päätöksiä, sillä tämä on mielestäni harkitsematon päätös.
EnglishWe do not seem to manage, once the police and courts are involved, to rise above the nationalistic knee-jerk reaction.
Emme ole onnistuneet ylittämään kansallisia vaikutteita, kun on kyse poliisista ja oikeuslaitoksesta.
EnglishThis caused a defensive knee-jerk reaction from the US administration, which turned to the WTO dispute settlement mechanism.
Tämä aiheutti Yhdysvaltain hallinnossa puolustusreaktion ja se turvautui WTO:n riitojenratkaisumenettelyyn.

Other dictionary words

English
  • a knee

Moreover, bab.la provides the Czech-English dictionary for more translations.