"a large body of" translation into Finnish

EN

"a large body of" in Finnish

See the example sentences for the use of "a large body of" in context.

Similar translations for "a large body of" in Finnish

large adjective
Finnish
body noun
of preposition
Finnish

Context sentences for "a large body of" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe obtained 26% of the vote in Corsica and have a large body of members on the Corsica Regional Assembly.
Saimme Korsikassa 26 prosenttia äänistä ja meillä on useita jäseniä Korsikan alueneuvostossa.
EnglishAnd every one of these has been subsequently blamed on large-body impact.
Kaikista näistä on syytetty meteorin iskua.
EnglishA small group in the European Parliament here may well represent a large body of opinion in Member States.
Euroopan parlamentin mittakaavassa pieni ryhmä voi hyvinkin edustaa suurta mielipideryhmää jäsenvaltioissa.
EnglishFor more than a year, there have been hundreds of questions and a large body of parliamentary work behind this extreme move.
Yli vuoden ajan on esitetty satoja kysymyksiä ja parlamentissa on tehty paljon työtä tämän äärimmäisen toimenpiteen valmistelemiseksi.
EnglishThere is a large body of research showing that meat from animals raised in poor conditions and subjected to constant stress is simply less healthy.
Laaja tutkimusaineisto osoittaa, että huonoissa oloissa kasvatettujen ja jatkuvasta stressistä kärsivien eläinten liha on yksinkertaisesti epäterveellisempää.
EnglishAs a consequence we have inherited a large body of political and public opinion which is not committed to European integration and this has acted as a brake on our European ambitions.
Sen seurauksena olemme perineet paljon poliittisia käsityksiä ja yleisen mielipiteen, joka ei ole sitoutunut Euroopan yhdentymiseen, ja se on jarruttanut eurooppalaisia pyrkimyksiämme.

Other dictionary words

English
  • a large body of

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Czech-English dictionary.