"a lasting" translation into Finnish

EN

"a lasting" in Finnish

See the example sentences for the use of "a lasting" in context.

Similar translations for "a lasting" in Finnish

lasting adjective
Finnish
to last verb
Finnish
last noun
Finnish
last adjective
last adverb
Finnish

Context sentences for "a lasting" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI hope that we can deliver something lasting and positive to them for the future.
Toivon, että voimme tarjota heille tulevaisuudessa jotain pysyvää ja myönteistä.
EnglishAt last we dare to hope that lasting peace can now be guaranteed democratically.
Rohkenemme viimeinkin toivoa, että kestävä rauha voidaan nyt taata demokraattisesti.
EnglishOnly a lasting peace can put an end to the continued suffering of the Afghan people.
Muut maat täytyy saada vakuuttumaan siitä, että tätä linjaa kannattaa noudattaa.
EnglishThe participation of women is the key to the lasting reconstruction of Afghanistan.
Naisten osallistuminen on avainasia Afganistanin kestävässä jälleenrakentamisessa.
EnglishI would like to hear from you, ladies and gentlemen, what a 'lasting' party means.
Haluaisin kuulla teiltä, hyvät kollegat, mitä ovat "pysyväksi tarkoitetut" puolueet.
EnglishLasting elimination of poverty requires environmentally sustainable solutions.
Köyhyyden lopullinen poistaminen edellyttää ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja.
EnglishViolence is never acceptable and will not contribute to finding a lasting solution.
Väkivaltaa ei voi koskaan hyväksyä, eikä se edesauta kestävän ratkaisun löytymistä.
EnglishThis requires constructive and substantial progress towards a lasting peace solution.
Tämä edellyttää rakentavaa ja merkittävää kehitystä pyrittäessä kestävään rauhaan.
EnglishThis will create a lasting basis for democracy, peace and respect for human rights.
Se luo kestävän pohjan demokratialle, rauhalle ja ihmisoikeuksien kunnioittamiselle.
EnglishHowever, development, although essential and long lasting, is not enough on its own.
Kehitys ei kuitenkaan riitä yksin, vaikka se on olennaista ja pitkäkestoista.
EnglishHowever, sanctions will not bring about a lasting improvement in this situation.
Sanktioilla ei kuitenkaan ole mahdollista parantaa tilannetta pysyvästi.
EnglishThere can be no effective and lasting policy on a purely national basis.
Tehokas ja kestävä politiikka ei ole mahdollinen puhtaasti kansallisella tasolla.
EnglishWe may be witnessing a recovery, but it does not mean that it will be a lasting one.
Vaikka elpyminen on käynnistynyt, se ei tarkoita sitä, että se on jatkuvaa.
EnglishThese partnerships will be based on joint projects lasting a maximum of three years.
Kumppanuussopimukset perustuvat enintään kolme vuotta kestäviin yhteisiin hankkeisiin.
EnglishSadly, the consequences of these crimes are devastating and long-lasting.
Surullista kyllä, näiden rikosten seuraukset ovat tuhoisia ja pitkäkestoisia.
EnglishIt is essential to give the Union potential for lasting growth in the medium term.
Ne ovat tärkeitä unionin kestävien keskipitkän aikavälin kasvumahdollisuuksien kannalta.
EnglishIf monetary union is to become a reality, lasting stability is absolutely essential.
Kestävä vakaus on ehdoton edellytys, jos talous- ja rahaliitosta tulisi todellisuutta.
EnglishThe next thing is to use lighting based on LEDs, which are energy-saving and long-lasting.
Seuraavaksi siirrytään LED-valaistukseen, joka säästää energiaa ja kestää kauan.
EnglishA long-lasting but dynamic regional policy for the next Financial Perspective is needed.
Seuraava rahoituskehys edellyttää pitkäkestoista mutta aktiivista aluepolitiikkaa.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, enlargement will change Europe on a lasting basis.
Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, laajentuminen tulee muuttamaan Eurooppaa pysyvästi.

Other dictionary words

English
  • a lasting

Have a look at the English-Japanese dictionary by bab.la.