"a lever" translation into Finnish

EN

"a lever" in Finnish

See the example sentences for the use of "a lever" in context.

Similar translations for "a lever" in Finnish

lever noun
Finnish

Context sentences for "a lever" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe prospect of EU membership has acted as a major lever for reform already.
Mahdollisuus EU-jäsenyyteen on jo nyt edesauttanut uudistuksia merkittävällä tavalla.
EnglishWe could therefore genuinely improve the lever effect for the well-being of all Europeans.
Näin voisimme aidosti parantaa vipuvaikutusta kaikkien EU:n kansalaisten hyväksi.
EnglishThe EU must be a lever for better safety and health in the Community's workplaces.
EU: n on parannettava työpaikkojen turvallisuutta ja työntekijöiden terveyttä yhteisössä.
EnglishTo counter this we have an important lever in the form of European and international aid.
Meillä on sitä vastaan tärkeä ase, eurooppalainen apu ja kansainvälinen apu.
EnglishWe are close to forgetting the obvious: that work is a lever for growth.
Olemme unohtamaisillamme erään itsestäänselvyyden: työ on kasvun vipuvarsi.
EnglishThe Economic Partnership Agreements are about using trade as a lever for development.
Talouskumppanuussopimuksissa on kyse siitä, että käytetään kauppaa kehityksen edistäjänä.
EnglishWe have experienced the euro as a lever for creating a European financial market.
Olemme katsoneet euron olevan painostuskeino eurooppalaisten rahoitusmarkkinoiden luomiselle.
EnglishWe are naturally using the lever of financial resources to make progress in the right direction.
Pyrimme luonnollisesti käyttämään rahoitusapua tukemaan edistymistä oikeaan suuntaan.
EnglishCohesion policy is a powerful lever for stimulating the real economy.
Koheesiopolitiikka on voimakas väline reaalitalouden vauhdittamisessa.
EnglishThe economic crisis was used as a lever to force people to vote 'yes'.
Talouskriisiä käytettiin painostuskeinona, jotta ihmiset äänestäisivät sopimuksen puolesta.
EnglishIt is an undisputed fact that cohesion policy is the lever for the development of the European Union.
Koheesiopolitiikka on kiistatta tehokas väline Euroopan unionin kehittämisessä.
EnglishMr President-in-Office of the Council, do you know how Archimedes expounded his theory of the lever?
Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, tiedättekö, kuinka Arkhimedes esitti viputeoriansa?
EnglishEurope must act as a lever for private capital, an intermediary.
Euroopan on toimittava yksityisen pääoman vipuvoimana, välittäjänä.
EnglishLet us make sure that we are applying the lever in the right place.
Varmistetaan se, että sovellamme tätä keinoa oikeassa paikassa.
EnglishTherefore we need to stick to our conditions to lever positive responses from our partners.
Meidän on siis pidettävä kiinni edellytyksistämme, jotta saamme kumppaneiltamme myönteisiä vastauksia.
EnglishLet us use this lever to have the Kyoto Protocol enter into force.
Me johdamme maailmaa, joten käyttäkäämme tätä etulyöntiasemaa varmistaaksemme Kioton pöytäkirjan ratifioinnin.
EnglishIt is a lever with which the EP can exercise its power.
Se on taso, jolla Euroopan parlamentti voi harjoittaa toimivaltaansa.
EnglishSo, the natural handicap payments are not the intervention lever that aims to tackle this issue of depopulation.
Luonnonhaittakorvauksia ei siis ole luotu ratkaisuksi väestökadon ongelmaan.
EnglishTheir integration into the EU internal market is, of course, a very powerful reform lever.
Kumppanimaiden integrointi EU:n sisämarkkinoihin on luonnollisesti hyvin vahva uudistuksia edistävä vipuvarsi.
EnglishPetition 318/2000 runs to seven lever-arch A4 files.
Vetoomus nro 318/2000 on jopa seitsemän A4-kokoisen mapin pituinen.

Other dictionary words

English
  • a lever

Search for more words in the English-Spanish dictionary.