"a little bit" translation into Finnish

EN

"a little bit" in Finnish

See the example sentences for the use of "a little bit" in context.

Similar translations for "a little bit" in Finnish

little adjective
little adverb
bit noun
to bite verb

Context sentences for "a little bit" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt has led to some fine results, but a little bit more could still be achieved.
Se on johtanut hyviin tuloksiin. Pieni edistys ei ole kuitenkaan koskaan pahasta.
EnglishI am a little bit surprised that this is very rarely mentioned by Parliament.
Olen hieman yllättynyt siitä, että parlamentti on maininnut tämän niin harvoin.
EnglishThis is what we are discussing today; trying to get it to work a little bit better.
Tästä me keskustelemme tänään; yritämme saada asiat toimimaan vähän paremmin.
EnglishTo me it is something from theatre, and I will get back to that a little bit later.
Minulle se on jotakin teatteriin kuuluvaa, ja palaan siihen hetken kuluttua.
EnglishIn other words, we would be dismantling Community preference just that little bit more.
Antaisimme yhteisön suosituimmuusaseman toisin sanoen heiketä edelleen hieman.
English9:35 So, bladders are definitely a little bit more complex than the other structures.
9:35 Virtsarakot ovat todellakin vähän monimutkaisempia kuin muut rakenteet.
EnglishI just think it is a little bit ironic, but I hope I have explained this as best I can.
Tämä olisi varsin ironista, mutta toivon, että esitin asiani parhaani mukaan.
EnglishI would argue a little bit with you on that because I believe it is unique.
Olen hieman eri mieltä kanssanne, sillä mielestäni tuo järjestelmä on ainutlaatuinen.
EnglishMadam President, I did not want to interrupt the voting when I arrived a little bit late.
Arvoisa puhemies, en halunnut keskeyttää äänestystä, kun saavuin hieman myöhässä.
EnglishFor that, you need officials who have a little bit more time to go there.
Tähän tehtävään tarvitaan virkamiehiä, joilla on hiukan enemmän aikaa lähteä sinne.
EnglishThere are, however, a few areas where I would seek a little bit of clarification.
Vielä on kuitenkin muutamia kohtia, joihin haluaisin saada selvennystä.
EnglishWe prefer a little bit of not very much, to rather a lot of nothing at all.
Pidämme parempana pientä " ei paljoakaan" kuin suurta " ei yhtään mitään" .
EnglishSo I want to say a little bit about each of those lives and what we know about them.
Haluan sanoa jotain kaikista noista elämistä, ja mitä me niistä tiedämme.
EnglishSo it is a little bit difficult then to question me as to what this is all about.
On siis hieman hankalaa kysyä minulta, mistä tässä oikein on kysymys.
EnglishPerhaps they over-reached a little bit, but ambition is a good thing.
He kurkottivat kenties hieman liian korkealle, mutta kunnianhimo on hyvä asia.
English17:06 So we took his hand and we painted it to look a little bit more like Eddie's.
17:06 Otimme siis hänen kätensä ja maalasimme sen näyttämään vähän enemmän Eddien kädeltä.
EnglishThis means that we have done away with another little bit of bureaucracy.
Tämä tarkoittaa, että olemme purkaneet jälleen pienen osan byrokratiaa.
EnglishBut there was something psychological happening there that was just a little bit different.
Mutta tässä tapahtuu jotain psykologista joka tekee siitä hiukan erilaista.
EnglishAnd when I finished hurting people a little bit, I would ask them, so, how painful was this?
Kun lopetin ihmisten satuttamisen, kysyin heiltä, miten kivuliasta se oli?
EnglishToday we have cause for celebration, a little bit of sadness and a little bit of hope.
Tänään meillä on aihetta juhlaan sekä hieman myös suruun ja toivoon.

Other dictionary words

English
  • a little bit

In the Swahili-English dictionary you will find more translations.