"a little bit more" translation into Finnish

EN

"a little bit more" in Finnish

See the example sentences for the use of "a little bit more" in context.

Similar translations for "a little bit more" in Finnish

little adjective
little adverb
bit noun
to bite verb
more noun
Finnish
more adverb
Finnish
many pronoun

Context sentences for "a little bit more" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt has led to some fine results, but a little bit more could still be achieved.
Se on johtanut hyviin tuloksiin. Pieni edistys ei ole kuitenkaan koskaan pahasta.
EnglishIn other words, we would be dismantling Community preference just that little bit more.
Antaisimme yhteisön suosituimmuusaseman toisin sanoen heiketä edelleen hieman.
English9:35 So, bladders are definitely a little bit more complex than the other structures.
9:35 Virtsarakot ovat todellakin vähän monimutkaisempia kuin muut rakenteet.
EnglishFor that, you need officials who have a little bit more time to go there.
Tähän tehtävään tarvitaan virkamiehiä, joilla on hiukan enemmän aikaa lähteä sinne.
English17:06 So we took his hand and we painted it to look a little bit more like Eddie's.
17:06 Otimme siis hänen kätensä ja maalasimme sen näyttämään vähän enemmän Eddien kädeltä.
EnglishWhat we have, of course, is a compromise, and there is always scope to want a little bit more in such cases.
Kysymyksessä on tietenkin kompromissi, ja silloin voidaan aina toivoa enemmän.
EnglishFrankly, we need to be a little bit more constructive than that.
Rehellisesti sanoen ratkaisumme olisi oltava hieman rakentavampi.
EnglishIt is simply that the context is a little bit more complicated.
On vain niin, että puitteet ovat hieman aiempaa monimutkaisemmat.
EnglishVery similar to what we just did, but a little bit more complex.
Hyvin samankaltainen kuin äskeinen, mutta vähän monimutkaisempi.
EnglishBut where disease is concerned, things are a little bit more complicated.
Sairauksien suhteen olisi vähän vaikeampaa tehdä näin.
EnglishThat is where we need a little bit more in the financial declarations.
Siksi tarkastuslausumien on oltava kattavampia.
EnglishCommissioner, I want to ask you a little bit more about financial education, which is the new buzzword.
Arvoisa komission jäsen, haluaisin kysyä teiltä vähän lisää talousvalistuksesta, joka on uusi muotisana.
EnglishWe have endeavoured, in our proposal, to be just that little bit more realistic than you.
Ehdotuksessamme olemme yrittäneet olla pikkuisen realistisempia kuin te.
EnglishI think we need a little bit more of that conversation in this Parliament, in Council and in the Commission.
Tätä keskustelua tarvittaisiin mielestäni hieman enemmän parlamentissa, neuvostossa ja komissiossa.
EnglishMy question to the Commissioner was crystal clear, and I should like a little bit more clarification on this.
Komission jäsenelle esittämäni kysymys oli täysin selkeä, ja haluaisin hieman lisäselvitystä asiasta.
English2:00 Here's another outdoor space, a little bit more sophisticated.
2:00 Tässä hieman hienostuneempi ulkotila.
EnglishCan Commissioner Monti tell us a little bit more about this?
Voiko komissaari Monti sanoa tästä enemmän?
EnglishTo make this a little bit more random, let's take the fourth row this time, let's say, one, two, three, four.
Saadaksemme tästä vähän satunnaisempaa, otetaan neljäs rivi tällä kertaa, sanotaan, yksi, kaksi, kolme, neljä.
EnglishJust a little bit more about energy cooperation too.
Vielä jokunen sana myös energiayhteistyöstä.
EnglishWe would like a little bit more support here because the discussion in the German press is very explicit in this regard.
Pyydänkin hieman tukeanne, sillä saksalaislehdistössä käyty keskustelu tästä aiheesta on erittäin selvää.

Other dictionary words

English
  • a little bit more

More translations in the German-English dictionary.