"a little while" translation into Finnish

EN

"a little while" in Finnish

See the example sentences for the use of "a little while" in context.

Similar translations for "a little while" in Finnish

little adjective
little adverb
while noun
Finnish
while conjunction
to while verb

Context sentences for "a little while" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe are being told 'Yes, it's a good idea, but we need to wait a little while longer.'
Meille sanotaan "kyllä, se on hyvä ajatus, mutta meidän on vielä odotettava hieman".
EnglishOn this point, I completely agree with what Alan Donnelly said a little while ago.
Tässä asiassa yhdyn kollega Alan Donnellyn aiemmin lausumiin sanoihin.
EnglishWork in the Commission today is organized differently from a little while ago.
Komission työ on nykyään toisin järjestetty kuin jokin aika sitten.
EnglishA fellow Member from the Socialist Group said a little while ago that immigration is not a crime.
Kollega sosialistiryhmästä sanoi jokin aika sitten, ettei maahanmuutto ole rikos.
EnglishAnd contrary to what somebody said a little while ago, we do know who granted that power.
Päinvastoin kuin joku täällä äskettäin sanoi, tiedetään kyllä, kuka sen on teille antanut.
EnglishI've had the privilege of living by a meadow for the last little while, and it is terribly engaging.
Minulla on ollut onni asua niityn laidalla viime aikoina, ja se on tosi antoisaa.
EnglishHowever, precisely because I was very tired, I closed my eyes a little while ago and had a vision.
Mutta juuri siksi, että olin kovin uninen, suljin hetki sitten silmäni ja näin näyn.
EnglishI agree with the remarks that Commissioner Malmström made to this effect a little while ago.
Yhdyn näkemyksiin, joita komission jäsen Malmström esitti tästä asiasta vähän aikaa sitten.
EnglishI believe there is a danger, which was mentioned a little while ago, of seeing people get disappointed.
Nähdäkseni on olemassa vaara, että jotkut pettyvät, kuten hetki sitten todettiin.
EnglishI was listening to Mr Lundgren from the Independence and Democracy Group a little while ago.
Kuuntelin Itsenäisyys/demokratia-ryhmää edustavan jäsen Lundgrenin puheenvuoroa hetki sitten.
EnglishMr Wolf, a little while ago I accused you of vulgar Marxism.
En tiedä, mitä tämä on, herra Wolf, moitin teitä äskettäin kerran vulgaarimarxismista.
EnglishThere have been changes which would have been unimaginable a little while ago.
Jonkin aikaa sitten on tapahtunut uskomaton muutos.
EnglishWe will have the chance to talk about it, I think, in a little while in the Committee on Monetary Affairs.
Meillä on pian tilaisuus puhua tästä raha-asioista vastaavan komission jäsenen kanssa.
EnglishThis is a subject we discussed in detail a little while ago.
Tämä on aihe, josta keskustelimme yksityiskohtaisesti hetki sitten.
EnglishThe previous speaker spoke a little while ago about lifelong learning.
Edellinen puhuja mainitsi juuri elinikäisen oppimisen.
EnglishA little while ago you spoke at length about events in Brussels.
Jokin aika sitten puhuitte pitkään tapahtumista Brysselissä.
EnglishShe will be one of 62 women members in the parliament, a major achievement and unthinkable a little while back.
Tämä on valtava saavutus, jota ei olisi voinut kuvitellakaan vielä vähän aikaa sitten.
EnglishThey must not be merged together, as was done by Mr Goodwill a little while ago.
Niitä ei saa eikä ole tarkoitus sekoittaa toisiinsa, kuten esittelijä Goodwill teki hetki sitten.
EnglishFor a little while now, exactly the opposite has been happening.
Kehitys on ollut jo jonkin aikaa täysin päinvastaista.
EnglishFinally, as Mr Michel highlighted a little while ago, women's rights are both recognised and guaranteed.
Lisäksi, kuten Louis Michel korosti hetki sitten, naisten oikeudet sekä tunnustetaan että taataan.

Other dictionary words

English
  • a little while

Even more translations in the English-Hindi dictionary by bab.la.