"a loaf" translation into Finnish

EN

"a loaf" in Finnish

See the example sentences for the use of "a loaf" in context.

Similar translations for "a loaf" in Finnish

loaf noun
Finnish
to loaf verb
Finnish

Context sentences for "a loaf" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThus, you will buy them for nothing, for a loaf of bread.
Niinpä näitä palstoja ostetaan käytännössä ilmaiseksi, leivän hinnalla.
EnglishThe consumer becomes a tax payer simply by making a purchase, even if it is just a loaf of bread.
Kuluttaja joutuu maksamaan veroa jo yksistään kulutustavaran, vaikkapa vain leipäpalan, ostamisesta.
EnglishFurthermore, last Saturday the price of a loaf of bread was 3000 Zimbabwean dollars and today it is 9000.
Lisäksi kun leivän hinta vielä viime lauantaina oli 3 000 Zimbabwen dollaria, tänään se on 9 000 dollaria.
EnglishBetter half a loaf than none, was their attitude.
Mieluummin vähän kuin ei mitään, oli heidän näkökantansa.
EnglishFollowing the theory that 'half a loaf is better than no bread', I think we would be wise to try to find a compromise here.
Mielestäni on viisasta pyrkiä kompromissiratkaisuun periaatteena "parempi pyy pivossa kuin kymmenen oksalla" .
EnglishCan parallels be drawn between the current situation and what happened, for example, to the price of a loaf of bread when the price of wheat was reduced?
Käykö siten samoin kuin esimerkiksi leivänhinnan, kun vehnänhintaa laskettiin?
EnglishThe effect would have been to end the British measuring of bottled milk in pints and would change the size of our standard loaf.
Sen takia Yhdistyneessä kuningaskunnassa olisi jouduttu poistamaan vetoiset maitopullot ja muuttamaan leivän vakiokokoa.
EnglishHalf a loaf is better than no bread at all.
Englishhalf a loaf is better than none
EnglishMr President, it seems that for the Commission a revolver is the same thing as a loaf of bread and a destroyer is the same thing as a hospital.
Arvoisa puhemies, vaikuttaa siltä, että komissiolle käsiase on sama kuin hiivaleipä ja hävittäjä on sama kuin sairaala.
EnglishDishes to look out for include karjalanpiirakka (rice or potato pastry) and kalakukko (fish and pork fat baked inside a loaf).
Tunnettuja perinneruokia ovat muun muassa karjalanpiirakka (riisi- tai perunapiirakka) ja kalakukko (kalaa ja silavaa ruistaikinakuoressa).
EnglishIn that respect, the question is whether or not half a loaf is better than no bread, and in some ways, you might think that it is not worth it.
Tässä tilanteessa voisimme kysyä, onko lasi puoliksi täynnä vai puoliksi tyhjä, mutta jossain mielessä se on aivan turhaa.
EnglishThere is no solution which pleases everyone completely, but I think that we should settle for half a loaf rather than no bread.
Ei ole olemassa ratkaisua, johon kaikki olisivat täysin tyytyväisiä, mutta olen sitä mieltä, että parempi pyy pivossa kuin kymmenen oksalla.
EnglishOne of my domestic critics said I have only got half a loaf but I should at least be congratulated on having got half the loaf.
Yksi kotimainen arvostelija sanoi, että minulla on vain puolikas leivästä, mutta minua pitäisi vähintäänkin onnitella siitä, että minulla on edes tuo puolikas leivästä.
EnglishWe cannot on the one hand have trans-European railways subsidised and on the other open the door for flights from Brussels to London for the price of a loaf of bread.
Emme voi yhtäältä tukea Euroopan laajuisia rautateitä ja toisaalta tehdä tietä leivän hintaisille lennoille Brysselistä Lontooseen.
EnglishNeedless to say, packaging plays an essential role, namely to protect the product, but a double layer of plastic for a small loaf of bread is surely somewhat excessive.
On sanomattakin selvää, että pakkaus on tärkeä, sillä se suojaa tuotetta, mutta kaksinkertainen muovipäällys pienen leivän päällä on toki jossain määrin liioiteltua.
EnglishI am glad to say that I believe that the British loaf, and other items cherished in my country, can be appropriately indicated in terms of price notification.
Olen iloinen voidessani sanoa, että uskon varmasti, että niin brittileivän kuin muidenkin kotimaassani arvostettujen tuotteiden yksikköhinnat voidaan ilmoittaa asianmukaisella tavalla.

Other dictionary words

English
  • a loaf

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Hungarian dictionary.