"a long" translation into Finnish

EN

"a long" in Finnish

See the example sentences for the use of "a long" in context.

Similar translations for "a long" in Finnish

long adjective
Finnish
long adverb
Finnish
to long verb

Context sentences for "a long" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn the long term the whole of the EU would lose from protectionist intervention.
Pitkällä aikavälillä protektionistiset toimet olisivat haitallisia koko EU: lle.
EnglishIn truth, we are a long way off meeting the standards set in the Kyoto Protocol.
Kioton pöytäkirjan vaatimusten täyttämiseen on todellisuudessa vielä pitkä matka.
EnglishThere is long-established European Court of Justice jurisprudence in this area.
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimella on vakiintunut oikeuskäytäntö tällä alalla.
EnglishFor a long time it has vacillated between subsidiarity and Community added value.
Se epäröi pitkään toissijaisuusperiaatteen ja yhteisön tuoman lisäarvon välillä.
EnglishWe have accumulated a debt over a long period of time, particularly with Africa.
Olemme kartuttaneet velan pitkän ajanjakson kuluessa erityisesti Afrikan suhteen.
EnglishTogether, we can put an end to the outrageous scandal that is long-term poverty.
Yhdessä voimme tehdä lopun pitkäaikaisen köyhyyden pöyristyttävästä skandaalista.
EnglishThis dramatically changes the long-standing trade rules between the EU and Korea.
Tämä sopimus muuttaa oleellisesti EU:n ja Korean välisiä vanhoja kauppasääntöjä.
EnglishThe English have had to suffer the inconveniences of BSE for quite long enough.
Englantilaiset ovat joutuneet kärsimään BSE-taudin haitoista jo aivan tarpeeksi.
EnglishI think in fact that it is important in the long run for the Union's legitimacy.
Mielestäni se on tarpeen - pitkällä tähtäimellä - Unionin oikeutuksen kannalta.
EnglishI feel this is a lofty ambition and that it is a long way from being fulfilled.
Mielestäni tämä on kunnioitettava tavoite, jonka saavuttamiseen on vielä matkaa.
EnglishOne month is a long time to wait and a long time for further doubts to develop.
Kuukausi on pitkä aika odottaa ja pitkä aika antaa uusien epäilyksien kehittyä.
EnglishDissidents often disappear behind bars for a ridiculously long period of time.
Toisinajattelijoita häviää usein naurettavan pitkäksi ajaksi kaltereiden taakse.
EnglishIn other words, the report we are adopting today will have long-term consequences.
Tänään hyväksyttävällä mietinnöllä on toisin sanoen pitkän aikavälin seurauksia.
EnglishIt would, of course, be better if this meeting were held in Brussels at long last.
Olisi tietenkin parempi, jos tapaaminen järjestettäisiin viimeinkin Brysselissä.
EnglishThe increase in debt would be stable and therefore defensible in the long term.
Velan kasvu säilyisi vakaana ja näin ollen hyväksyttävänä pitkällä aikavälillä.
EnglishIt is not sufficient to make long-term plans which are handed down from on high.
Ei ole riittävää tehdä pitkän aikavälin suunnitelmia, jotka annetaan ylhäältä.
EnglishWe have suffered enough for far too long and we want a better life for everyone.
Olemme kärsineet liikaa jo aivan liian kauan ja haluamme paremman elämän kaikille.
EnglishNevertheless, it states, the relationship will have to be stable and long term.
Tekstissä todetaan, että suhteen on kuitenkin oltava vakituinen ja pitkäaikainen.
EnglishWe need an effective Commission and we need a common, long-term European strategy.
Tarvitsemme tehokkaan komission ja EU:lle yhteisen, pitkän aikavälin strategian.
EnglishThere is still a long way to go, but Parliament will keep its finger on the pulse.
Matkaa on vielä paljon, mutta parlamentti pysyy jatkossakin tapahtumien tasalla.

Other dictionary words

English
  • a long

Moreover, bab.la provides the English-Thai dictionary for more translations.