"a long road" translation into Finnish

EN

"a long road" in Finnish

See the example sentences for the use of "a long road" in context.

Similar translations for "a long road" in Finnish

long adjective
Finnish
long adverb
Finnish
to long verb
road noun
Finnish

Context sentences for "a long road" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMadam President, ladies and gentlemen, we have now come to the end of a long road.
. (FR) Arvoisa puhemies, hyvät jäsenet, olemme nyt päässeet pitkän prosessin päätepisteeseen.
EnglishOn the long road toward the 'demolition of the visa wall' there are still a lot of obstacles.
Viisumimuurin murtamiseen johtavalla pitkällä tiellä on vielä paljon esteitä.
EnglishIt was a long road until the EU legally guaranteed gender equality.
Kesti pitkään ennen kuin EU takasi lainsäädännöllisesti sukupuolten välisen tasa-arvon.
EnglishThere is still a long road ahead of us before we achieve a common policy on asylum.
Meillä on vielä pitkä tie kuljettavanamme ennen kuin saamme aikaan yhteisen turvapaikkapolitiikan.
EnglishTo get to this point, however, is too often a long road, in many instances taking many years.
Tie tähän pisteeseen on kuitenkin liian usein pitkä ja vie monissa tapauksissa useita vuosia.
EnglishThis is only the beginning, and it is the beginning of a very long road.
Tämä on vasta alkua, ja se on hyvin pitkän tien alku.
EnglishThere is a long road ahead, but I can assure the honourable Member that this is one of our concerns.
Tie tulee olemaan pitkä, mutta haluan vakuuttaa herra Medinalle, että se jää meidän huoleksemme.
EnglishThere is a long road to travel before we get that far.
On vielä paljon tehtävää ennen kuin olemme päässeet näin pitkälle.
EnglishHowever, until then, there is still a long road to travel, and I hope that China resolutely follows that road.
Siihen on vielä matka, mutta toivon, että Kiina on päättänyt kulkea sen tien loppuun asti.
EnglishThis could be the first step on the long road towards a truly European flag.
Tämä voisi olla ensimmäinen askel pitkällä tiellä kohti meriliikenteen siirtymistä aidosti eurooppalaisen lipun alle.
EnglishSafe decommissioning is a long road and the EU must support Lithuania at every step of the way.
Turvallinen käytöstä poistaminen on pitkä prosessi, ja EU:n on tuettava Liettuaa sen jokaisessa vaiheessa.
EnglishIt would be a long road but the only sensible one for Iran.
Tie olisi pitkä, mutta Iranin kannalta ainoa mahdollinen.
EnglishI think that it will take a long time to bring Ukraine closer to the European Union and it will be a long road.
Uskon, että Ukrainan lähentäminen Euroopan unioniin kestää kauan ja matka tulee olemaan pitkä.
EnglishThis strategy will involve small steps down a long road.
Strategia sisältää pieniä askeleita pitkällä tiellä.
EnglishIt is another step on what is still a very long road.
Se on toinen edistysaskel vielä hyvin pitkällä tiellä.
EnglishThat is the first step down the long road we have to travel.
Ensimmäinen askel pitkällä matkalla on otettu.
EnglishIt is now a question of embarking upon the long road towards a driving licence for the whole of the EU.
Tämä tarkoittaa lähtemistä pitkälle tielle, joka johtaa yhtenäisen eurooppalaisen ajokorttimallin käyttöönottoon.
EnglishIt is a good example of the long road travelled since the start of the initial discussions on the PNR issue.
Se on hyvä esimerkki siitä, kuinka pitkä tie on kuljettu PNR-asioita koskevista ensimmäisistä keskusteluista.
EnglishI believe that we have a long road ahead of us.
Nähdäkseni meillä on vielä pitkä matka kuljettavanamme.
EnglishAt the same time, we must also be constructive in trying to help China travel the long road towards democracy.
Samanaikaisesti meidän on myös toimittava rakentavasti ja autettava Kiinaa sen pitkällä tiellä kohti demokratiaa.

Other dictionary words

English
  • a long road

Even more translations in the French-English dictionary by bab.la.