"a long shot" translation into Finnish

EN

"a long shot" in Finnish

See the example sentences for the use of "a long shot" in context.

Similar translations for "a long shot" in Finnish

long adjective
Finnish
long adverb
Finnish
to long verb
shot noun
shot adjective
to shoot verb

Context sentences for "a long shot" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere is every reason to speak out openly that not all is well yet, not by a long shot.
On paljonkin syytä todeta suoraan ja avoimesti, ettei kaikki ole vielä läheskään hyvin.
EnglishAs is evident from the amendments, the battle is not over yet, not by a long shot.
Kuten muutamista tarkistuksista ilmenee, taistelu tästä asiasta ei ole vielä lähelläkään loppuaan.
EnglishIt is a long shot, but you never know - and it is worth working for.
Se on pitkän aikavälin tavoite, mutta ei sitä ikinä tiedä - ja sen eteen kannatta tehdä työtä.
EnglishMr President, apparently, the Milosevic regime is not tired of fighting battles, not by a long shot.
Arvoisa puhemies, Miloeviæin hallitus ei näytä olevan lähimainkaan väsynyt taisteluun.
EnglishIt is just unfortunate that they are not enough, not by a long shot.
Valitettavasti määrärahoja ei ole lähestulkoonkaan riittävästi.
EnglishBosnia is not ready for EU membership, not by a long shot.
Bosnia ei ole valmis EU:n jäsenyyteen, ei vielä vähään aikaan.
EnglishSimilarly, the financing pledge of 0.7% of the national budget has not been fulfilled by a long shot.
Rahoituslupausta 0,7 prosentin maksamisesta kansallisesta talousarviosta ei myöskään ole läheskään täytetty.
EnglishCertainly, progress has been made, but not enough to achieve an acceptable standard, not by a long shot.
Edistystä on tosiaankin saavutettu, mutta ei riittävästi hyväksyttävän tason saavuttamiseen, ei sinne päinkään.
EnglishWhilst the conference in Montreal was a minor success, it was not enough – not by a long shot in my view.
Vaikka Montrealin konferenssi oli pieni menestys, se ei mielestäni ollut riittävä ainakaan pitkällä aikavälillä.
EnglishTurkey is not yet ready to abolish the death sentence by a long shot, even if the death sentence is not actually carried out.
Emme pääse pitkään aikaan kuolemanrangaistuksen poistamiseen Turkissa, vaikkakaan sitä ei siellä sovelleta.
EnglishNot by a long shot is it taken as self-evident, as it should be, that companies should exercise corporate social responsibility.
Valitettavasti ei ole lähestulkoonkaan itsestään selvää, että yritysten on kannettava yhteiskuntavastuuta.
EnglishThis agreement is not enough, not by a long shot.
Tämä sopimus ei riitä lähellekään.
EnglishThat is something we men take for granted, not so women, even in Central European societies, not by a long shot.
Tätä me miehet pidämme itsestäänselvyytenä, eivät niinkään naiset edes länsieurooppalaisissa yhteiskunnissa, ei sinne päinkään.
EnglishThe countermove - increasing direct payments and tripling the extensification premium - has still not entered into force by a long shot.
Sitä vastoin korotettuja suoria tukia ja laajaperäistämispalkkioiden kolminkertaistamista ei ole läheskään vielä toteutettu.
EnglishIt is all well and good that President Putin should urge President Lukashenko to prevent violence, but it is not enough, not by a long shot.
On hyvä, että presidentti Putin kehottaa presidentti Lukašenkoa estämään väkivallan, mutta se ei ole vielä läheskään riittävää.
EnglishI would like to end by simply repeating exactly what I always say: financially, our proposals for enlargement will not be enough, not by a long shot.
Lopuksi haluan toistaa tarkasti, mitä olen aina sanonut: laajentumista koskevat rahoitusehdotuksemme ovat riittämättömiä, täysin riittämättömiä.
EnglishThe debate and the Fava report also show that we are still not agreed by a long shot on the use of airspace and the rules for air traffic control.
Keskustelusta ja Favan mietinnöstä käy myös ilmi, että emme ole vielä sopineet pitkällä aikavälillä ilmatilan käytöstä ja lennonvarmistuksen säännöistä.
EnglishIn short, I may be concluding this report this evening, but the work is not done by a long shot, not for me and not for the European institutions.
Lyhyesti sanottuna minä ehkä saan tämän mietinnön päätökseen tänä iltana, mutta työ ei ole vielä läheskään valmis sen paremmin minun kuin Euroopan unionin toimielinten osalta.
EnglishAt the end of this month, we are half-way through this period, but not half-way in terms of realising these goals, unfortunately, not by a long shot.
Kuluvan kuukauden lopussa olemme puolivälissä tätä ajanjaksoa, mutta emme valitettavasti kuitenkaan puolivälissä näiden tavoitteiden saavuttamista, vaan olemme kaukana siitä.
EnglishWe all know that Greece does not come up to the mark, not by a long shot, something that has been mentioned on two occasions in the Court of Auditors' annual report.
Kaikki tiedämme, ettei Kreikka yllä tälle tasolle, kaikkea muuta, ja tämän asian on tilintarkastustuomioistuinkin maininnut vuosikertomuksessaan kahteen otteeseen.

Other dictionary words

English
  • a long shot

In the English-Turkish dictionary you will find more translations.